Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm  nghiệp ra quyết định tạm đình chỉ công tác điều hành của Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì và các cán bộ có liên quan nếu có dấu hiệu tham nhũng hoặc cản trở công tác thanh tra.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát cũng giao Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Thanh tra Bộ Xây dựng lập ngay đoàn thanh tra để thanh tra cụ thể việc tôn tạo, xây dựng các công trình tại khu vực độ cao Cos 600 và toàn bộ các hợp đồng liên kết để tổ chức du lịch sinh thái trên địa bàn Vườn Quốc gia Ba Vì; kết luận rõ đúng, sai và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, báo cáo Bộ trưởng để giải quyết triệt để theo đúng quy định của pháp luật.