Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định: Ngày hôm qua (2.3), Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra sơ bộ ban đầu tại công trình xây dựng ở Vườn Quốc gia Ba Vì. Hiện tại (11h30 ngày 3.3 - PV), Tổng cục Lâm nghiệp chưa báo cáo tôi về kết quả kiểm tra. Đây là một công trình lớn, vi phạm quy định, nên cần nhiều thời gian để thanh tra, kiểm tra kỹ, không thể xong trong ngày một, ngày hai. 

Vì vậy, đợt kiểm tra hôm qua chỉ nhằm xác minh những sai phạm cơ bản ban đầu. Sau khi nhận được kết quả từ Tổng cục Lâm nghiệp, tôi sẽ yêu cầu thanh tra toàn bộ”.

“Sau khi thanh tra toàn diện, sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, theo đúng quy định của pháp luật” – Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định.