Đánh giá các phiên chất vấn của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 với Bộ trưởng Công Thương, Tài nguyên - Môi trường, Giáo dục, Nội vụ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các phiên họp chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng. 

Tổng cộng có hơn 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn; trong đó hơn 20 lượt đại biểu đặt câu hỏi đối với Thủ tướng Chính phủ, hơn 35 lượt đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi tranh luận. 

Chủ tịch Quốc hội đánh giá các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề; đặc biệt là tăng cường tranh luận để làm rõ thêm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục. 

Chủ tịch Quốc hội tổng kết lại những vấn đề cử tri cả nước quan tâm trong từng lĩnh vực công thương, tài nguyên môi trường, giáo dục, nội vụ, những giải trình và giải pháp mà các bộ trưởng đưa ra. Trong đó, đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nêu trường hợp sai phạm của của nguyên Bộ trưởng Công Thương.

"Trên cơ sở ý kiến của cử tri và nhiều đại biểu Quốc hội, Quốc hội phê phán nghiêm khắc trước Quốc hội và cử tri cả nước đối với ông Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016 - vì đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác tổ chức, cán bộ thời gian đảm nhiệm chức vụ trên, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương, gây nhiều bức xúc trong xã hội", bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói. 

Quốc hội yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan tăng cường công tác giám sát, quản lý cán bộ, làm tốt việc thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu; khẩn trương rà soát để sửa đổi và bổ sung theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý công bằng và nghiêm minh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc đã nghỉ hưu.