Băn khoăn về việc Chính phủ xin lùi dự án luật biểu tình, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đặt vấn đề: "Luật biểu tình đã lùi từ kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 11, bây giờ lùi vào thời điểm khác, nhưng không ấn định là thời điểm nào. Vậy lý do là tại sao?
Trước vấn đề Chính phủ xin lùi Luật biểu tình, tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường. Chủ tịch Quốc hội nói: Chính phủ ý kiến thế nào về vấn đề này?, tại sao cứ lùi mãi thế?, không làm được hay không chịu làm? cứ bàn ra bàn vào mãi rồi. "Quốc hội, Bộ chính trị đã quyết định đưa vào trong chương trình rồi sao Chính phủ cứ lùi mãi?"-Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.
Giải trình, Bộ trưởng Bộ tư pháo Hà Hùng Cường thừa nhận: "Đúng là dự án luật Biểu tình lùi đi lùi lại từ nhiều năm". Nhắc lại theo Nghị quyết Quốc hội diễn ra vào tháng 6.2015 phải đưa Luật biểu tình vào trong chương trình kỳ họp thứ 11, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết Chính phủ đã giao Bộ công an chủ trì. Sau khi lùi dần đến tháng riêng vừa rồi, Bộ công an đã trình ra và lấy ý kiến của thành viên Chính phủ. Tuy nhiên sự phân tán trong các thành viên Chính phủ rất lớn. "Ví dụ như: có cho người nước ngoài đề xuất biểu tình không? người Việt Nam tổ chức biểu tình nhưng người nước ngoài có được tham gia biểu tình không? Do chưa chín muồi nên Thủ tướng đã kết luận ra Nghị quyết vào báo cáo với Ủy ban thường vụ Quốc hội xin lùi một nấc"-Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho hay.
Quá ngán ngẩm khi Luật biểu tình lại bị lùi, mà lần này là lùi vô thời hạn, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Nguyễn Văn Hiện đề nghị đảm bảo đúng thời hạn trình dự án Luật này vì lùi "quá nhiều lần". Rồi ông đưa ra phân tích: Chính phủ nói do liên quan đến Luật quản lý vật liệu nổ. Hai cái này là khác nhau, không gắn được với nhau. Không thể chờ ban hành xong Luật quản lý vật liệu nổ mới ban hành Luật biểu tình. Biểu tình là quyền cơ bản của công dân từ năm 1945. Giờ cứ lùi đi lùi lại mãi không được. Quốc hội thống nhất kỳ họp thứ 11 sẽ cho ý kiến nhưng đến giờ Chính phủ nói xin lùi không biết đến bao giờ, lùi vô thời hạn. Chúng ta không thể để cho đối tượng xấu lợi dụng nói xấu chúng ta được. Vì biểu tình liên quan đến vấn đề dân chủ. Lùi thế này là không tốt về mặt chính trị.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- an ninh Nguyễn Kim Khoa, biểu tình là quyền tự do công dân được Hiến pháp quy định và là nội dung được luật hóa cuối cùng nên sự cần thiết là hết sức quan trọng để đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Nghị định 38 hiện nay đang trái với Hiến pháp, đang hạn chế quyền công dân và con người. Nếu cứ dùng mãi Nghị định 38 để quản lý an ninh quốc gia và trật tự xã hội là hạn chế quyền công dân là trái với Hiến pháp.
Cũng theo ông Khoa, trước Tết có thông báo của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên truyền đạt ý kiến của Thủ tướng nói tiếp tục thực hiện đúng chương trình. Đó là văn bản mới nhất của Chính phủ, bây giờ lại nói dừng không có thời hạn là như thế nào?.
Qua nghiên cứu thẩm tra dự thảo Luật biểu tình của Bộ công an gửi sang, ông Khoa nhận thấy rất công phu và có thể trình ra xin ý kiến Quốc hội được. "Qua thẩm tra tôi thấy không có gì là phức tạp mà chỉ có ý kiến của Bộ quốc phòng là để lúc nào an ninh ổn định thì làm. Nhưng văn bản của Bộ Quốc phòng là không hợp lý vì chúng ta làm bây giờ là để đảm bảo ổn định an ninh, an toàn xã hội. Chứ bảo để ổn định mới làm như vậy là không hợp lý. Hay quan điểm xây dựng Nghị định trước xong tổng kết Nghị định mới làm nhưng Nghị định 38 hiện nay đang trái với Hiến pháp mà giờ ta lại ra Nghị định là làm trái với Hiến pháp. Do đó văn bản của Bộ Quốc phòng là không hợp lý"-ông Khoa bày tỏ quan điểm với góc độ Chủ nhiệm cơ quan thẩm tra dự thảo Luật biểu tình.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chốt lại: Cứ giữ chương trình như hiện nay trình tại kỳ họp 11. Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian cho ý kiến để thông qua Luật Biểu tình Quốc hội đã thông qua. Giờ lùi Chính phủ phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Luật ban hành văn bản pháp luật có quy định có chương trình mà không làm được thì ai chịu trách nhiệm?. Cho nên bây giờ lý do làm sao thì Chính phủ báo cáo ra Quốc hội, UBTVQH không thể cho lùi. Nếu trình ra UBTVQH, UBTVQH thấy không được thì UBTVQH có thể quyết không trình ra xin ý kiến Quốc hội vì không đủ chất lượng, nhưng đằng này lại không trình ra UBTVQH mà lại xin lùi. Như vậy là không nghiêm túc.

Clip Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại phiên họp.