Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty này có một đường ống dẫn trực tiếp xả chất thải ra môi trường. Cụ thể, trong quá trình sản xuất, công ty có bộ phận xử lý nước thải nhưng không thu gom về để xử lý mà thải ra một đường ống riêng ra một hố lớn, sau đó dùng máy bơm hút nước xả ra môi trường bên ngoài.

Bên cạnh đó, xung quanh khuôn viên chi nhánh này được chất nhiều thùng phi sắt lớn ngoài trời cùng với nhiều can nhựa đã qua sử dụng mà không được lưu kho theo quy định. Làm việc với lực lượng chức năng, thời điểm trên chủ chi nhánh công ty TNHH Phong Sơn không cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý về môi trường.

Hiện lực lượng chức năng đã ghi nhận hành vi của doanh nghiệp, xác định mẫu nước thải và xử lý theo quy định của pháp luật.