Nhấn mạnh Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử được ban hành hơn 10 năm nay và dù có nhiều kiến nghị nhưng QH chưa tổ chức giám sát lần nào, Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (TP Hà Nội) một lần nữa kiến nghị thực hiện giám sát xem hai luật được triển khai trong thực tế ra sao, bởi đây là những luật hỗ trợ tối đa cho cải cách hành chính, trong thời buổi cách mạng công nghiệp 4.0.

Bà Khánh nói: “Sao chúng ta không đi giám sát xem vướng cái gì. Hiện tại giữa bộ ngành và địa phương cứ tự thiết kế, đầu tư mà không thể kết nối nên vô cùng lãng phí. Hai luật này gắn với cải cách hành chính nên cần một cuộc giám sát tối cao của Quốc hội, bởi nguồn lực dành cho vấn đề này là rất lớn nhưng đang tản mát ở bộ ngành, địa phương, không có kết nối nên vẫn làm khổ người dân.

Theo đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, nếu lần này chưa được đưa vào chương trình thì bà sẽ tiếp tục kiến nghị ở những kỳ họp tới.

Với chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, bà Khánh cho rằng, qua thực tiễn, trong lĩnh vực sử dụng quản lý vốn có phát sinh nhiều bất cập, nhiều vấn đề cần thiết phải giám sát. Đây là chuyên đề cần thiết, nhưng giám sát tại thời điểm 2018 thì chưa hợp lý, vì nếu giám sát phải ấn định thời hạn giai đoạn giám sát.

Theo bà Khánh, tờ trình không nêu rõ thời điểm và thời hạn giám sát, nhưng nếu giám sát trong giai đoạn hiện nay, Quốc hội vừa thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 2 triệu tỷ đồng, trong đó có phần vốn trái phiếu, vốn vay nước ngoài đầu tư xây dựng (ODA), việc phân bổ chưa hoàn tất, tiền chưa phân bổ thì giám sát cái gì? Điều này là không khả thi.

Còn nếu giám sát giai đoạn 2011-2015 cũng không hợp lý, vì tại các phiên thảo luận trước đây Chính phủ có tờ trình rất kỹ về đánh giá huy động sử dụng nguồn lực vốn trái phiếu Chính phủ, ODA và Quốc hội thảo luận nhiều vòng, Ủy ban của Quốc hội cũng đã thẩm tra. Do đó, nếu giám sát giai đoạn trước đây là không hợp lý. Do đó, nên lùi thời gian thực hiện chuyên đề này.