Theo đó, người bệnh có BHYT được cấp cứu tại bất kỳ bệnh viện nào, bác sỹ nơi tiếp nhận người bệnh đánh giá, ghi vào hồ sơ, bệnh án. Sau đó, người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh nơi đã tiếp nhận cấp cứu hoặc được chuyển đến cơ sở khám chữa bệnh khác để tiếp tục điều trị.

Khi người bệnh có thẻ BHYT được chuyển tuyến đến cơ sở khám chữa bệnh khác thì chỉ cần Giấy chuyển tuyến của cơ sở khám chữa bệnh nơi trực tiếp chuyển người bệnh đi. Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01.01.2016.

Người lao động sẽ được trả lương 1 tháng/lần hoặc nửa tháng/lần

Theo quy định tại Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động...Như vậy, từ năm 2016, NLĐ hưởng lương tháng sẽ được trả tháng 01 lần hoặc nửa tháng 01 lần.

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi NLĐ thôi việc hoặc mất việc làm; trường hợp NLĐ ký nhiều hợp đồng lao động kế tiếp tại 01 doanh nghiệp thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian NLĐ đã làm việc theo các hợp đồng lao động.

Thông tư quy định cũng rõ không xử lý kỷ luật với người lao động nuôi con đẻ, con nuôi, nuôi đứa trẻ mang thai hộ dưới 12 tháng tuổi. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01.01.2016.

Tăng lương tối thiểu vùng lên 3,5 triệu/tháng từ 2016

Từ 2016, lương tối thiểu vùng tăng thêm 250.000-400.000 đồng/tháng lên 2,4 triệu-3,5 triệu đồng/tháng tùy từng khu vực là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ.

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng 3.500.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; Vùng II là 3.100.000 đồng/tháng; Vùng III là 2.700.000 đồng/tháng; Vùng IV là 2.400.000 đồng/tháng.

Mức lương này làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương; trong đó, mức lương trả cho người lao động chưa qua đào tạo, làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, và phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với lao động đã qua học nghề. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.01.2016.

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về bảo hiểm xã hội bắt buộc cho phép doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất trong 12 tháng nếu phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế...

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về chế độ thai sản của lao động mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ. Cụ thể, người nữ mang thai hộ được trợ cấp mỗi con bằng 2 tháng lương cơ sở; nghỉ thai sản đến khi giao trẻ nhưng tối đa không quá 6 tháng.

Tương tự, người mẹ nhờ mang thai hộ sẽ được nhận trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở nếu người mẹ mang thai hộ không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi…Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2016.

Lệ phí đổi thẻ Căn cước công dân là 50.000 đồng/thẻ

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân lần đầu; đổi thẻ khi đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Trường hợp đổi chuyển đổi Chứng minh thư nhân dân 9 và 12 số sang thẻ Căn cước công dân hoặc đổi thẻ khi có sai sót về thông tin trên thẻ do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân sẽ được miễn lệ phí.

Ngoài trường hợp nêu trên, công dân đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục đổi thẻ Căn cước công dân phải nộp lệ phí 50.000 đồng/thẻ; khi làm thủ tục cấp lại phải nộp lệ phí 70.000 đồng/thẻ. Giảm 50% với công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi, các xã biên giới, các huyện đảo.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 170/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 1.1.2016. Những nơi chưa có điều kiện để cấp thẻ Căn cước công dân, vẫn tiếp tục cấp Chứng minh thư nhân dân phải thực hiện chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp thẻ Căn cước chậm nhất từ ngày 01.01.2020.

Clip Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội thảo đề nghị xử lý hình sự nếu trốn đóng bảo hiểm cho người lao động.