Trung tuần tháng 3 này, Quĩ học bổng Ana Mandara đã trao 160 suất học bổng trị giá 168 triệu đồng (mỗi suất từ 800.000 – 1.000.000 đồng), dành cho các em học sinh phổ thông thuộc tất cả các cấp học trên địa bàn.  

Học bổng Ana Mandara là học bổng thường niên gắn liền với thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Ana Mandara Nha Trang; trong vòng 10 năm qua, ban quản ý quĩ đã xét hỗ trợ trên 1.100 trường hợp với tổng số tiền xấp xỉ 1,2 tỷ đồng.