Theo kế hoạch, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý lần thứ 2 và thứ 3 đối với các dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quy hoạch; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội;...

Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến sẽ tập trung hai nhóm vấn đề chính.

Thứ nhất, chất vấn và trả lời chất vấn về những giải pháp để đẩy nhanh việc rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, đặc biệt là những hồ sơ còn tồn đọng, vướng mắc. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề; giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên ở vùng nông thôn, bộ đội, công an xuất ngũ. Vấn đề chuyển đổi, quản lý các trung tâm cai nghiện trong cả nước.

Dự kiến, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời chất vấn; Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tham gia giải trình những vấn đề liên quan.

Nhóm vấn đề thứ hai về công tác quản lý an toàn thông tin mạng; việc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các phương tiện thông tin điện tử gây hoang mang trong dư luận, gây thiệt hại về kinh tế, tổn hại danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức khác. Việc kiểm duyệt chương trình, nội dung quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời chất vấn; Bộ trưởng các bộ: Công an, Quốc phòng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham gia giải trình những vấn đề liên quan.

Dự kiến, phiên họp sẽ diễn ra từ ngày 17-22.4.