Chính phủ xin lùi dự Luật Biểu tình

Theo chương trình được Quốc hội (QH) thông qua, dự án Luật Biểu tình sẽ trình QH cho ý kiến tại kỳ họp 11 vào tháng 3.2016.

Báo cáo trước UBTVQH, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, Chính phủ đề nghị lùi trình dự án Luật Biểu tình và sẽ báo cáo QH cho phép đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vào thời điểm thích hợp.

“Để có thêm thời gian nghiên cứu, chỉnh lý Luật Biểu tình đảm bảo chất lượng, Chính phủ đề nghị xin lùi thời gian trình dự luật này” -  

Ông Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Lý giải về việc này, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho rằng: Ý kiến của các thành viên Chính phủ về một số nội dung lớn của dự án luật còn rất khác nhau, cần phải tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý tạo sự đồng thuận cao hơn, như đối tượng điều chỉnh (có bao gồm người nước ngoài hay không); những người không được tổ chức tham gia biểu tình; thẩm quyền cho đăng ký biểu tình; vấn đề áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với hoạt động biểu tình…”.

Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, nội dung của dự án Luật Biểu tình có liên quan chặt chẽ đến một số văn bản khác như dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sẽ trình QH khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2); Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp (đang nghiên cứu để xây dựng luật)…

Do vậy, để có thêm thời gian nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật theo đúng mục tiêu, quan điểm đã xác định, bảo đảm chất lượng, tính khả thi, đồng bộ với các văn bản khác có liên quan, Chính phủ đề nghị UBTVQH cho phép chưa trình dự án Luật Biểu tình tại kỳ họp thứ 11 của QH 
khóa XIII.

Tại sao cứ lùi đi lùi lại mãi?

Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Nguyễn Văn Hiện nhấn mạnh, cần phải bảo đảm đúng thời hạn trình dự án Luật Biểu tình.

“Quyền biểu tình là một trong những quyền rất cơ bản của công dân. Tại sao cứ lùi đi lùi lại mãi. Theo tờ trình của Chính phủ thì không biết lùi đến bao giờ, nghĩa là lùi vô thời hạn, điều này rất ảnh hưởng đến an ninh, chính trị” - ông Hiện nói.

“Vì biểu tình liên quan đến vấn đề dân chủ, lùi thế này là không tốt về mặt chính trị” - 

Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm  Ủy ban Tư pháp của Quốc hội 

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH Nguyễn Kim Khoa cũng bày tỏ, cần phải khẩn cấp xây dựng dự án Luật Biểu tình để bảo đảm quyền con người, quyền công dân được quy định trong Hiến pháp, cũng như bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tăng cường sự quản lý của Nhà nước về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Nếu áp dụng Nghị định 38 của Chính phủ để điều chỉnh biểu tình là trái Hiến pháp, nhất là nghị định này có nhiều quy định hạn chế quyền công dân và không có “câu nào” nói đến biểu tình. “Chúng ta làm luật này để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội chứ không phải đợi ổn định an ninh quốc gia mới làm luật này” - Chủ nhiệm Nguyễn Kim Khoa nhấn mạnh.

Cho ý kiến về việc này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, dự Luật Biểu tình, QH đã bàn và quyết định chứ không phải UBTVQH quyết định. Bộ Chính trị cũng đã quyết định xây dựng dự án luật này. Kỳ họp thứ 11, chương trình đã quá nặng rồi, nên không bổ sung dự án luật. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cứ giữ như hiện hành. “Việc xây dựng Luật Biểu tình, QH đã thông qua. Chính phủ không trình được phải chịu trách nhiệm, báo cáo rõ lý do trước QH. UBTVQH không đồng ý cho lùi xây dựng Luật Biểu tình” - Chủ tịch Quốc hội nói.

 

“Tại sao cứ xin lùi? Chính phủ ý kiến thế nào, không làm được hay không chịu làm? Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý cho lùi” - 

Ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Chốt lại thảo luận, theo Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, dự án Luật Biểu tình có nội dung rất quan trọng được quy định trong Hiến pháp năm 2013, đã được đưa vào nhiều lần nhưng cũng bị điều chỉnh nhiều lần. QH đã quyết định cho ý kiến dự án luật này tại kỳ họp thứ 11, vì vậy Chính phủ tiếp tục giữ dự án luật này. 

Sẽ cấp thị thực du lịch kết hợp lao động cho công dân Australia và Việt Nam

Cùng ngày, UBTV Quốc hội cũng nhất trí về nội dung thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ Australia về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ. Ông Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - cho biết: Mỗi năm hai nước sẽ cấp tối đa 200 thị thực nhiều lần cho công dân của bên kia và cho phép lưu trú trong thời gian 12 tháng với mục đích lao động kết hợp kỳ nghỉ. Ông Hằng cũng nêu rõ, trong bối cảnh Australia chưa chính thức hợp tác với Việt Nam về xuất khẩu lao động; các quy định của Australia về lao động nước ngoài làm việc tại Australia rất ngặt nghèo (như yêu cầu về trình độ tay nghề, điều kiện cư trú...) thì mục đích và bản chất của thỏa thuận là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân Việt Nam sang Australia làm việc kết hợp du lịch. Tuy nhiên, đối tượng tham gia không phải là lao động phổ thông mà phải có bằng đại học trở lên và hạn chế về số lượng. X.H