Trình bày tờ trình dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) sáng 29.5, Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho biết, những năm qua, các cơ quan liên quan mới giải quyết được 87,4% tổng số đơn tố cáo có danh. Trong đó, có 59,3% tố cáo sai và 28,3% tố cáo có đúng, có sai. Trước tồn tại đó, nếu luật quy định phải giải quyết tố cáo nặc danh sẽ gây khó khăn cho cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết. Hiện nay, các quy định của Đảng và Luật Tố cáo hiện hành chưa chấp nhận xem xét, giải quyết đơn tố cáo không có tên, địa chỉ người tố cáo. Tổng Thanh tra chính phủ cũng cho biết, các trường hợp người tố cáo lợi dụng quyền tố cáo để tố cáo nặc danh sai sự thật thì lại không có căn cứ để xem xét, xử lí trách nhiệm.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật tố cáo (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, đa số thành viên Ủy ban Pháp luật tán thành với dự thảo Luật là không quy định về giải quyết đối với đơn tố cáo nặc danh. Bởi vì, tố cáo là quyền của công dân, để thực hiện quyền thì công dân phải nhân danh chính mình tham gia vào quan hệ pháp luật và phải chịu trách nhiệm nếu cố tình tố cáo sai sự thật. Nếu quy định tiếp nhận và giải quyết đối với đơn tố cáo nặc danh sẽ gây khó khăn cho cơ quan, người có thẩm quyền trong việc xác minh, xử lý thông tin giải quyết tố cáo, gây tốn kém chi phí của nhà nước, dễ xảy ra tình trạng lợi dụng quy định để tố cáo tràn lan, sai sự thật...

Theo ông Định, một số thành viên Ủy ban Pháp luật nhất trí về nguyên tắc là không xử lý đơn tố cáo nặc danh, nhưng Luật cần quy định rõ trường hợp tuy là đơn tố cáo nặc danh nhưng có gửi kèm theo chứng cứ, nội dung rõ ràng (như các tài liệu, vật chứng, ảnh, đoạn băng ghi hình, ghi âm…) thì cơ quan, người có thẩm quyền phải có trách nhiệm tổ chức việc xác minh, xử lý nhằm tránh bỏ lọt hành vi vi phạm pháp luật.

"Quy định như vậy là phù hợp với điều kiện hiện nay khi mà cơ chế bảo vệ người tố cáo chưa có hiệu quả, vì nhiều lý do mà người tố cáo không dám hoặc không muốn đứng tên, thậm chí, có trường hợp còn mạo danh người khác. Tuy nhiên, việc tiếp nhận và xử lý đối với các trường hợp này cũng cần có quy định cụ thể, đặc thù, coi đây là việc phản ánh, tiếp nhận thông tin để bảo vệ pháp luật, không thuộc quy trình xử lý tố cáo" - ông Định cho biết.