Chiều nay, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình danh sách để cử ông Trần Đại Quang để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. 

Đồng chí Trần Đại Quang, sinh ngày 12.10.1956. Quê quán ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị XI, XII; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Trần Đại Quang.
Tháng 7.1972: Tham gia cách mạng. Trước 2006: Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh, Bộ Công an. Tháng 4.2006: Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Tháng 4.2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Tháng 4.2007: Được thăng quân hàm Trung tướng.
Tháng 1.2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.
Tháng 8.2011: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII được bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Công An.
Tháng 12.2012: Được thăng quân hàm Đại tướng.

Tháng 1.2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Clip Tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.