Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) cho rằng, chúng tôi rất mừng vì lần đầu tiên Quốc hội có Chủ tịch Quốc hội là nữ. Đó là điều đáng mừng. 

Nói về Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Sơn nói: “Cá nhân tôi thấy đồng chí đã trải qua nhiều chức vụ công tác, chuyên ngành ở cơ sở, địa phương, rồi làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã cùng với Chủ tịch Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, chúng tôi thấy đồng chí đã thể hiện được bản lĩnh lãnh đạo, trình độ, và rất phù hợp với đòi hỏi tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả của Quốc hội. Và tôi tin tưởng, với kinh nghiệm tích lũy được, bản lĩnh chính trị vững vàng tôi tin tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu QH, kế thừa thành công của QH khóa 13, đưa Quốc hội tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ sứ mệnh của mình trước nhân dân cả nước”.

Còn đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) nhấn mạnh: Tôi tin Chủ tịch Quốc hội mới sẽ phát huy được ưu điểm của Chủ tịch cũ và đồng thời phát huy được trọng trách mà cử tri và nhân dân giao cho mình.

Ông Trương Trọng Nghĩa cho rằng, Quốc hội có những chức năng cơ bản mà chúng ta biết. Đề ra các Nghị quyết quan trọng nhất cho đất nước, Vì thế, Nghị quyết về các vấn đề quan trọng của đất nước đặc biệt là Nghị quyết về kinh tế - xã hội phải tập trung làm sao ra các Nghị quyết vừa đáp ứng tình hình vừa có tính khả thi cao.
Với vai trò giám sát cả hành pháp và tư pháp, Quốc hội nhiệm kỳ tới phải giám sát mạnh mẽ hơn, chặt chẽ hơn. Quốc hội khóa vừa qua, tôi cho cũng là quan liêu. Cần khắc phục bệnh quan liêu của chính Quốc hội và từng đại biểu.

Ông Nghĩa cho rằng, có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đó là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Vì thế, Quốc hội tới đây phải ban hành các quyết sách, phải có phản ứng kịp thời, tác dụng mạnh mẽ để đối phó được tình hình xâm lấn chủ quyền, xâm lấn lãnh thổ của chúng ta đặc biệt là trên biển đảo.

Clip Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ trước Quốc hội.