Nội dung công văn cho biết: "Hiện nay trên một số báo điện tử đăng tải bài viết có nội dung liên quan đến việc kê khai tài sản của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ. Về vấn đề này, Văn phòng UBND Thành phố trả lời như sau: "... Việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của ông Huỳnh Đức Thơ đã được thực hiện theo đúng nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. Bản kê khai hiện nay được giao nộp, lưu trữ tại cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ để phục vụ công tác giám sát theo đúng quy định.

Do ông Huỳnh Đức Thơ thuộc diện Trung ương quản lý, nên việc tiến hành các công việc thẩm tra, xác minh sau kê khai (nếu có) sẽ do cơ quan Trung ương chỉ đạo thực hiện".

Văn bản của Văn phòng UBND Thành phố Đà Nẵng gửi cho báo chí sáng 15.3.
Phản ánh tài sản của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được đăng trên một tờ báo mạng.
Phản ánh tài sản của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được đăng trên một tờ báo mạng.