Trong khi chờ Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNN) thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp sang mục đích khác của các dự án ở Phú Yên, trong đó có dự án phá rừng nuôi bò, Lao Động mời bạn đọc xem chùm ảnh rừng "chảy máu" ở khu vực phục vụ dự án.

Một cây gỗ lớn bị chặt hạ.


Gỗ được chất đống.

Vết cắt còn mới nguyên.