Ngày 5.7, tại phiên khai mạc, Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng đã đề nghị HĐND Thành phố thông qua Tờ trình số 5054/TTr-UBND ngày 4.7.2017 về việc "Đề nghị xem xét việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021" đối với ông Đặng Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đương kim Phó Chủ tịch UBND thành phố. Tháng 2.2017, ông Dũng đã được Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thống nhất phân công làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ông Đặng Việt Dũng có trình độ cao cấp lý luận chính trị, Tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành sông và bờ biển, Thạc sĩ chuyên ngành thủy lợi, Kỹ sư chuyên ngành Đường ôtô.

Ông Đặng Việt Dũng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng giữ các chức vụ như Trưởng BQL các dự án Bạch Đằng Đông, Giám đốc Sở GTVT, Bí thư Quận Hải Châu và hiện giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng hơn một năm nay.

Thời ông Dũng làm Trưởng BQLDA cho đến khi làm Giám đốc Sở GTVT, ông Dũng đã trực tiếp tham gia vào các công trình cầu đường lớn nhỏ trên địa bàn Đà Nẵng, đặc biệt là nhiều cây cầu bắc qua sông Hàn, không chỉ là công trình giao thông mà còn là biểu tượng văn hóa, kiến trúc đô thị của TP.

Tháng 2.2017, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất phân công Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo TP Đà Nẵng, đồng thời đề nghị HĐND miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Dũng.

Ngày 23.6.2017, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về vấn đề miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND đối với ông Đặng Việt Dũng (Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP trong phiên họp HĐND khóa IX, tại Quyết định số 1247/QĐ-TTg ngày 4.7.2016), để giữ duy nhất chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Nội vụ xem xét việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND Đặng Việt Dũng. Ngày 3.7.2017, Bộ Nội vụ đã có ý kiến:“Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có thẩm quyền tiến hành quy trình, thủ tục miễn nhiệm… theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cần cân nhắc việc miễn nhiệm chức vụ PCT UBND TP Đà Nẵng khi chưa có nhân sự để thay thế” .

Căn cứ công văn Bộ Nội vụ, ngày 4.7.2017, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có tờ trình gửi HĐND Thành phố đề nghị xem xét việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND Đặng Việt Dũng. Và hiện nay TP Đà Nẵng chưa có Phó Chủ tịch để thay thế ông Đặng Việt Dũng.

Cách đây hơn hai tháng Thành ủy Đà Nẵng đã giới thiệu ông Lê Trung Chinh – Thành ủy viên, Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố. Tuy vậy việc này đã không nhận được sự đồng ý của Bộ Nội vụ. 

Nguyên nhân được biết trong tờ trình số số 2044/TTr-BNV, ngày 17.4.2017, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: “Việc ông Lê Trung Chinh, Thành ủy viên đến nhận công tác giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn từ ngày 1.3.2016 theo Quyết định số 925-QĐ/TU ngày 1/3/2016 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng là luân chuyển và đến nay là chưa đủ thời gian luân chuyển theo quy định của Bộ Chính trị tại Công văn số 590-CV/VPTW ngày 4/4/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng đã thông báo".

Như vậy, căn cứ lưu ý của Bộ Nội vụ, thì UBND thành phố Đà Nẵng đã đề nghị HĐND TP Đà Nẵng cần cân nhắc việc miễn nhiệm ông Đặng Việt Dũng trong kỳ họp này, vì hiện UBND TP Đà Nẵng chưa có Phó Chủ tịch thay thế.