Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP.HCM - sau khi báo cáo tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố năm 2015, đã kiến nghị, đề xuất việc đầu tư hoàn thiện các loại trang thiết bị kỹ thuật cho lực lượng công an, đồng thời tăng cường sự kết hợp giữa các ban, ngành, huy động sức mạnh toàn dân phòng chống tội phạm.

Bí thư Thành ủy TPHCM - Đinh La Thăng đánh giá cao và ghi nhận những thành tích đạt được của Công an TPHCM trong thời gian qua và đồng ý với các đề xuất, kiến nghị của Giám đốc Công an TPHCM. Ngay sau đó, Bí thư Thành ủy - Đinh La Thăng chỉ đạo Công an TPHCM trong 3 tháng tới, công an phải nổ lực hơn nữa để kéo giảm tội phạm rõ rệt.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo triển khai các biện pháp phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành khác cho Công an TPHCM, hoàn thiện sớm hệ thống camera an ninh trên toàn địa bàn để hỗ trợ công an làm tốt nhiệm vụ, kết hợp nhiều mô hình phòng chống tội phạm, khen thưởng thích hợp người dân tham gia phong trào toàn dân phòng chống tội phạm.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo công an thành phố phải xử lý kiên quyết các đối tượng nghiện là nguồn gốc của các loại tội phạm. Bên cạnh đó, cũng cần phải nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ công an, đặc biệt là cảnh sát khu vực…. Trung tướng Lê Đông Phong hứa lực lượng công an TPHCM sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.