Thay mặt lãnh đạo Thành uỷ, UBND, HĐND TP.Hà Nội, Bí thư Thành uỷ gửi lời chúc nhân dịp năm mới tới đại diện các cơ quan thông tin đại chúng, đồng thời mong muốn đội ngũ báo chí tiếp tục đồng hành với TP.Hà Nội trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ phóng viên báo chí, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao vai trò của cơ quan thông tấn báo chí trong công cuộc xây dựng thủ đô. Trong nhiều năm qua, báo chí cách mạng đã đóng góp nhiều ý kiến quý giá, đưa ra nhiều ý kiến xây dựng để giúp chính quyền quản lý, chỉ đạo xây dựng Hà Nội phát triển nhanh, văn minh, hiện đại. Đặc biệt, trong 5 năm qua, Hà Nội đã đạt được nhiều mục tiêu đặt ra, tiếp tục đưa Hà Nội xứng đáng với vị thế thủ đô của cả nước. TP.Hà Nội mới kết thúc kế hoạch 5 năm 2011- 2015, trong đó có sự đóng góp công sức quý báu của đội ngũ phóng viên.

Với sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội cùng các tầng lớp nhân dân, sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, sự phối hợp của các địa phương, sự hỗ trợ ủng hộ của các cơ quan thông tin đại chúng, Hà Nội đã có sự phát triển, thay đổi theo hướng tích cực, xanh, sạch đẹp hơn. Người dân Hà Nội đã đồng hành cùng Thành phố trong gìn giữ, phát huy truyền thống văn hoá với mục tiêu chung là xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Trong quá trình đó không thể thiếu được vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng, của đội ngũ các nhà báo, phóng viên, các nhà nghiên cứu… đã đồng hành cùng thành phố trong thời gian qua. Đội ngũ báo chí đã có nhiều đóng góp với sự phát triển của thủ  đô Hà Nội với mong muốn thành phố ngày càng phát triển xứng đáng với vị thế, niềm tin và hy vọng của cả nước.

Bí thư Thành ủy cho rằng, Hà Nội tuy đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng còn rất nhiều điểm hạn chế, đặc biệt là về hệ thống cơ sở hạ tầng, về cảnh quan môi trường, về phát triển hệ thống văn hoá, giáo dục đào tạo, y tế… Vì thế, Hà Nội sẽ nỗ lực hơn nữa để thực hiện cải cách hành chính và xây dựng bộ máy Đảng, chính quyền vững mạnh, hạn chế những tiêu cực, nhũng nhiễu vẫn tồn tại.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải uỷ mong muốn, đội ngũ báo chí, vừa là vai trò là cơ quan thông tin đại chúng vừa là những công dân sinh sống trên địa bàn thủ đô tiếp tục hợp tác giúp đỡ, hỗ trợ thành phố bằng những góp ý thẳng thắn, mang tính xây dựng để Hà Nội có giải pháp hoàn thiện hơn, xứng đáng là thủ đô của cả nước.