Nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá, các tác phẩm nhìn chung đồng đều, không có tác phẩm quá yếu kém nhưng cũng chưa có nhiều tác phẩm thật xuất sắc. “Cảm nhận đầu tiên của tôi là năm nay chất lượng tác phẩm báo chí tăng, chúng ta có nhiều loạt bài nhiều kỳ hơn”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nói.

Nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: P.V

Hội đồng Chung khảo nhận định, các tác phẩm dự giải đáp ứng được những tiêu chí xét chọn được nêu trong “Hướng dẫn tuyển chọn” của Hội đồng giải. Các tác phẩm bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước năm 2016, của ngành của địa phương; phản ánh kịp thời, sinh động, đa dạng tình hình kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

Nhiều tác phẩm đi sâu giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, đầu tư phát triển, ngăn chặn suy giảm kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều tác phẩm báo chí phát triển vấn đề có tầm ảnh hưởng xã hội và thể hiện một cách chuyên nghiệp, hấp dẫn.

95 tác phẩm báo chí nhận Giải báo chí Quốc gia 2016. Ảnh: P.V

Quá trình chấm Chung khảo được thực hiện đúng điều lệ giải, đúng quy chế của Hội đồng giải. Theo đó, sau 2 ngày (ngày 2 và 3.6), 38 thành viên Hội đồng chung khảo đã chấm 129 tác phẩm vào vòng chung khảo trên tinh thần nghiêm túc, công tâm và có trách nhiệm cao. Hội đồng đã thảo luận kỹ tác tiêu chí chấm giải, cho điểm và xếp loại các tác phẩm theo A, B, C để trao giải. Kết quả vòng chung khảo, Giải báo chí quốc gia lần thứ XI – năm 2016, trong số 129 tác phẩm vào chung khảo, hội đồng đã chọn được 7 giải A, 24 giải B, 39 giải C và 25 giải khuyến khích.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng biên tập Báo Lao Động, một trong 38 thành viên Hội đồng Chung khảo giải Báo chí Quốc gia lần thứ 11. Ảnh: P.V

Năm 2016, cả nước có 1.637 tác phẩm báo chí tham dự Giải Báo chí Quốc gia. Qua công tác kiểm tra, sàng lọc, 1.550 tác phẩm báo chí đã được đưa vào chấm sơ khảo. Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn và trình lên hội đồng Chung khảo danh sách 129 tác phẩm thuộc 11 loại giải.