Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Trần Hồng Hà đăng đàn trả lời chất vấn Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ trưởng tập trung vào các nhóm vấn đề: Thực hiện chính sách pháp luật về xử lý chất thải ở KCN, làng nghề gần khu dân cư; trách nhiệm trong các dự án sự cố về môi trường; các dự án tài nguyên khoáng sản của đất nước, vấn đề biến đổi khí hậu. 

Rút kinh nghiệm buổi sáng quá nhiều đại biểu đặt câu hỏi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị một trợ lý giúp Bộ trưởng ghi lại các câu hỏi. 

Trong loạt câu hỏi đầu tiên, 5 đại biểu đã đặt câu hỏi về tình trạng ô nhiễm ở các làng nghề, trách nhiệm của ai khi xảy ra các vụ ô nhiễm môi trường, làm sao để nâng cao chất lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc đền bù sau sự cố Formosa…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thừa nhận có tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp. Bộ trưởng cho rằng cần quy hoạch làng nghề, xử lý chất thải, đổi mới công nghệ, nâng cao nhận thức qua tuyên truyền, gắn vấn đề môi trường với xây dựng nông thôn mới. 

Về quy định trách nhiệm khi có vấn đề ô nhiễm môi trường, Bộ trưởng cho rằng, đã có quy định cụ thể về phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương, vì vậy có thể xác định trách nhiệm cá nhân khi xảy ra ô nhiễm. Tuy nhiên, Bộ trưởng thừa nhận, việc phối hợp giữa trung ương và địa phương còn nhiều bất cập, trung ương đánh giá tác động môi trường, địa phương cấp phép đầu tư, vì vậy cần sửa đổi các quy định của pháp luật theo hướng phân cấp rõ ràng. 

Về vấn đề giám sát xử lý nước thải của nhà máy thép Hưng Nghiệp Formosa, Bộ trưởng cho biết đã có tổ công tác liên ngành giám sát 24/24h liên tục chất lượng nước thải, lượng chất thải rắn, chất thải nguy hại của Formosa, trong đó tập trung công nghệ xử lý nước thải. Mọi nước thải xuất phát từ Formosa đều được xem xét và có quy trình xử lý cụ thể, kèm tính toán nếu có sự cố thì phải có phương án xử lý.

“Chúng tôi đang thiết kế hệ thống giám sát môi trường biển với 4 địa phương, hoàn toàn kiểm soát từ khí thải đến nước thải của Formosa” – Bộ trưởng cho biết. Còn với chất thải rắn và bùn thải nguy hại, yêu cầu Formosa chưa ký hợp đồng với doanh nghiệp đủ năng lực thì phải lưu giữ trong kho đủ tiêu chuẩn. Bộ đã phối hợp Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà máy xử lý chất thải ở tỉnh.