Theo thống kê của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016, trên phạm vi toàn quốc đã xảy ra 7.981 vụ tai nạn lao động làm 8.251 người bị nạn. Số vụ tai nạn lao động chết người là 799 vụ, làm chết 862 người.

Trong đó, số tai nạn lao động trong khu vực có quan hệ lao động là 7.588 vụ, làm 7.806 người bị nạn trong đó có 711 người chết. Trong khu vực không có quan hệ lao động, theo báo cáo của 44/63 tỉnh và thành phố, số vụ tai nạn lao động là 393 vụ, làm 445 người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động bị nạn (151 người chết).

Theo Bộ LĐTBXH, các vụ tai nạn lao động chết người có nguyên nhân từ người sử dụng lao động chiếm 42,1%. Theo đó, chủ sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; thiết bị không đảm bảo an toàn lao động; người sử dụng lao động không huấn luyện an toàn lao động hoặc huấn luyện an toàn lao động chưa đầy đủ; chủ sử dụng lao động không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho lao động… dẫn đến tình trạng mất an toàn lao động.

Trước thực trạng tai nạn lao động ngày càng gia tăng về số vụ tai nạn nghiêm trọng, bệnh nghề nghiệp ngày càng phức tạp, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần đầu tiên được tổ chức sẽ có chủ đề: “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”

Năm 2017 là năm đầu tiên tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động vào tháng 5. Thành phố Hà Nội là địa phương đăng cai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017. Lễ phát động sẽ được tổ chức vào ngày 6.5 năm tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt xô (Hà Nội).

Nhằm hưởng ứng tháng hành động, Bộ LĐTBXH sẽ tổ chức 3 đoàn thanh tra tại 69 doanh nghiệp và 1 số công trình xây dựng về an toàn lao động. Các bộ, ngành như Công thương, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Y tế, Tổng LĐLĐVN đều tăng cường tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.