Theo đó, ngày 7.8.2017, sau 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra, Ủy ban Chống bán phá giá Úc (ADC) đã ra thông báo chống bán phá giá số 2017/113 tạm thời về việc chưa áp dụng biện pháp chống bán phá giá sơ bộ đối với sản phẩm dây thép dạng cuộn (mã HS: 7213.91.00; 7227.90.90) nhập khẩu từ Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam. Theo quy định, sau 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra, ADC sẽ hoặc ra quyết định sơ bộ khẳng định (Preliminary Affirmative Determinations-PAD) từ đó áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời, hoặc ra thông báo nêu rõ lý do không đưa ra PAD.

Trong vụ việc này, ADC nhận thấy chưa có đủ bằng chứng chứng minh hàng hóa liên quan nhập khẩu từ ba nước nêu trên vào Úc bị bán phá giá và mối quan hệ nhân quả giữa việc bán phá giá này với thiệt hại đáng kể đối với ngành công nghiệp dây thép dạng cuộn Úc, do vậy ADC đã không đưa ra PAD. Tuy nhiên, ADC sẽ xem xét lại liệu có đưa ra PAD hay không trước khi công bố Bản dữ liệu trọng yếu (SEF) hoặc nêu tại bản dữ liệu trọng yếu (dự kiến SEF sẽ được ban hành vào ngày 25.9.2017).

Nguyên đơn là Công ty OneSteel. Giai đoạn điều tra bán phá giá từ ngày 1.4.2016 – 31.3.2017; và giai đoạn điều tra thiệt hại từ 1.1.2013 đến nay. Biên độ bán phá giá theo ADC dự tính (theo các thông tin ban đầu): đối với sản phẩm bị điều tra từ Việt Nam 20,9%; từ Indonesia là: 29,8%; từ Hàn Quốc là: 20,9%. ADC sẽ ban hành bản dữ liệu trọng yếu vào ngày 25.9.2017 và các bên liên quan sẽ có 20 ngày để bình luận. Báo cáo về khuyến nghị của ADC sẽ được gửi tới người có thẩm quyền: trước hoặc vào ngày 9.11.2017. Parliamentary Secretary phải ra quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về khuyến nghị của ADC.