Đêm 30 rạng sáng 31.7, đoàn công tác do ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, dẫn đầu đã đi kiểm tra thực tế tại một số cơ sở giết mổ và 2 chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền.

Tại cơ sở giết mổ Xuyên Á, trước đó, đã có 71 xe đăng ký có thông tin truy xuất trước khi đưa vào giết mổ nhưng khi qua kiểm tra có 63 xe chỉ đeo vòng nhận diện đối phó, không thể truy xuất được.

Tại chợ Hóc Môn, chỉ lác đác vài xe có chở thịt heo mảnh gắn vòng nhận diện nhưng lại không có vòng niêm phong xe trong lúc vận chuyển. Có 27 trường hợp phương tiện chở thịt heo mảnh không gắn vòng nhận diện bị lập biên bản nhắc nhở.

Trong khi đó, tại chợ Bình Điền, tình trạng thịt heo không đeo vòng nhận diện truy xuất nguồn gốc còn cao hơn khi 100% thịt heo vào chợ không được đeo vòng nhận diện.

Theo Ban quản lý đề án cho biết, sẽ tổng hợp toàn bộ thông tin để trình UBND TPHCM xem xét, có biện pháp xử lý để thịt heo trước khi vào thị trường phải được truy xuất nguồn gốc 100%.

Chưa có quy định xử phạt cá nhân đơn vị không đeo vòng truy xuất nguồn gốc thịt heo.

Vướng mắc lớn nhất của đề án nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo là chưa có quy định về xử phạt, do đó cơ quan thú y chưa có cơ sở để xử lý vi phạm. Vì vậy, cơ quan thú y chỉ có thể lập biên bản, nhắc nhở chứ không thể xử phạt hành chính những cá nhân, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện cho có.

Theo Chi cục Thú y TPHCM, nếu người bán thịt có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định của pháp luật nhưng vì không có vòng nhận diện mà không cho vào chợ, thịt heo sẽ bị ôi thiu, gây thiệt hại cho cơ sở thì đơn vị có thể bị kiện. Tương tự, nếu người dân đưa heo vào cơ sở giết mổ mà không được vào vì heo không có vòng nhận diện, khiến heo bị tồn đọng tại cơ sở chăn nuôi mà phát sinh ổ dịch, khả năng người dân khiếu nại, kiện tụng cũng rất dễ xảy ra.