Tính đến 8h ngày 14.2.2016 (mồng 7 tết) đã có 19 đơn vị khai xuân sản xuất và tiêu thụ. Và từ ngày 15.2.2016 (mồng 8 tết) tất cả các đơn vị trở lại sản xuất tiêu thụ bình thường.

Sản lượng tiêu thụ than trong các ngày 6 - 7.2, Công ty tuyển than Cửa Ông đã rót hàng tiêu thụ bình thường. Trong ngày 8.2 (tức mồng 1 tết) đã có 2 tàu cập cảng chính Cửa Ông là: Hải Phòng 19 nhận 21.573 tấn tại cảng chính, sau đó rời ra vùng neo đậu Hòn Nét chuyển tải tiếp than cám 6a.1 cho nhiệt điện Vĩnh Tân và Vinacomin HALONG nhận 7.000 tấn than cám 6a.1 chuyển đến Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải.

Công ty tuyển than Hòn Gai tổ chức khai xuân rót hàng từ ngày 9.2 (mồng 2 tết); Công ty kho vận Hòn Gai và Công ty kho vận Đá Bạc giao than cho các nhà máy điện Quảng Ninh và điện Đông Triều từ 11.2; trước đó Công ty kho vận Đá Bạc đã khai xuân rót hàng cho các công ty kinh doanh than cuối nguồn và kho vận Cẩm Phả từ ngày 9.2; Công ty kho vận Cẩm Phả tiếp tục rót than tại cảng chính Cửa Ông từ ngày 12.2 và khai xuân tại các cảng lẻ ngày 13.2.2016.

Theo thống kê, tổng khối lượng than sản xuất của TKV trong 9 ngày tết gồm: Than sản xuất: 235.000 tấn; than tiêu thụ 300.000 tấn; đào 1.100.000m3 tấn đất đá, khoảng 600m đào lò. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ cũng được đảm bảo, không có tai nạn nghiêm trọng về người và tài sản.