Chiến lược “lấy khách hàng làm trung tâm” của Prudential Việt Nam 2017 tập trung vào Hoàn thiện chất lượng kinh doanh và Nâng cao gắn kết khách hàng. Theo đó, kể từ ngày 1.8.2017, Prudential Việt Nam áp dụng Bảng phân tích nhu cầu tài chính trong quá trình tư vấn mọi sản phẩm đối với các khách hàng có nhu cầu về bảo hiểm.

Đây là hệ thống câu hỏi được thiết kế đặc biệt, giúp khách hàng có đủ thông tin để lựa chọn được sản phẩm phù hợp và lý tưởng nhất dựa trên các nhu cầu về tích lũy, bảo vệ và đầu tư, khả năng tài chính. Nỗ lực Nâng cao gắn kết khách hàng, PruBot – Chatbot tư vấn bảo hiểm lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam từ ngày 17.7.2017. Prubot là ứng dụng công nghệ trí tuệ “nhân tạo”, có thể tự động trả lời và xử lý những tình huống được lập trình, đồng thời không ngừng tự học trong quá trình tương tác với khách hàng.