Tập đoàn CNThan- Khoáng sản VN (TKV) vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 9.2016 tại hai điểm cầu Hà Nội và Hạ Long. Theo báo cáo cho thấy, trong 8 tháng đầu năm, công tác điều hành sản xuất than cơ bản giữ được ổn định. Các đơn vị bám sát các biện pháp chỉ đạo điều hành sản xuất theo đúng kế hoạch và khả năng tiêu thụ. 8 tháng đầu năm, than nguyên khai sản xuất đạt 24,4 triệu tấn; than thành phẩm đạt 23,1 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 23 triệu tấn. Chỉ tiêu bốc xúc đất đá đạt 95,2 triệu mét khối; đào 155.241 mét lò. Các ngành sản xuất khoáng sản, điện, thuốc nổ trung bình đều đạt trên 65% kế hoạch năm. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 64.135 tỉ đồng, bằng 58% KHN và 97% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các đơn vị đã triển khai quyết liệt tiết giảm chi phí. Nhập khẩu than được giãn tiến độ, phù hợp với tiến độ tiêu thụ trong nước và năng lực kho bãi chứa của các đơn vị trong tập đoàn. Trong tháng 9, TKV phấn đấu đạt chỉ tiêu sản xuất than nguyên khai đạt 2,4 triệu tấn, tiêu thụ 2,6 triệu tấn, xuất khẩu 60 ngàn tấn than; bóc tổng số 10 triệu mét khối đất đá và đào tổng số 21.000 mét lò. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm alumina, tinh quặng đồng, sản xuất điện và vật liệu nổ công nghiệp.

Theo TGĐ TKV Đặng Thanh Hải, nhiệm vụ đặt ra trong các tháng cuối năm là yêu cầu các đơn vị thực hiện giữ mức than tồn kho theo Nghị quyết Đảng ủy đã đề ra, sao cho đảm bảo năng lực sản xuất trong hai năm tới, giữ vững ổn định đội ngũ lao động, thị trường và nhà cung cấp. Mặt khác, các Ban cần chủ động, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc trên tinh thần dân chủ và sâu sát; xây dựng quy trình đầu tư cho sản xuất cụ thể, cần tập trung vào kế hoạch kỹ thuật, có sự bám sát và điều chỉnh linh hoạt với kế hoạch SXKD nhằm cân đối năng lực lao động.