Ngoài ra, Tổng thống Putin cho biết, chính phủ Nga thực hiện điều chỉnh để duy trì sự phát triển trong tình hình khó khăn hiện tại của nền kinh tế toàn cầu.

Ông Putin nói tại một cuộc họp với Thủ tướng Dmitry Medvedev hôm thứ bảy (19.4): “Trong điều kiện kinh tế toàn cầu khó khăn hiện tại, chính phủ Nga điều tiết để duy trì sự phát triển tích cực. Dù trên thực tế chúng ta thấy một sự trì trệ thậm chí là suy giảm trong chỉ số phát triển đến con số 0 hoặc con số âm của một số quốc gia châu Âu, tuy nhiên chính phủ Nga vẫn điều tiết để đạt được sự phát triển tích cực, một sự năng động tích cực”.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, đây không phải tất cả những gì chính phủ đã lập kế hoạch nhưng chủ yếu đây là một thành tựu của những kết quả tích cực trong việc thực hiện các nghĩa vụ xã hội với cộng đồng.

Thủ tướng Medvedev cũng khẳng định, mặc dù trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, nhưng chính phủ Nga sẽ làm tất cả những gì có thể để đáp ứng các nghĩa vụ này.