Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, chuyến thăm chính thức Nhật Bản và dự Hội nghị Tương lai Châu Á lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á giữa hai nước, thúc đẩy sự kết nối giữa hai nền kinh tế.

Trên bình diện quốc tế, chuyến thăm còn thể hiện vai trò tích cực của Việt Nam trong khu vực, khẳng định quan điểm của Việt Nam về quá trình toàn cầu hóa trong bối cảnh mới nhiều biến động về các thách thức chung đối với Châu Á và giải pháp ứng phó.