"Lập trường của Australia là cần phải có môi trường xung quanh mình được định hình bởi thị trường mở và dòng chảy tự do của hàng hóa, dịch vụ, vốn và ý tưởng. Điều đó có nghĩa là tự do hàng hải không bị thách thức và các quyền của các quốc gia nhỏ là không bị ngăn cản" - BBC dẫn lời ông Turnbull.

Nhà lãnh đạo Australia phát biểu tiếp trong bài diễn văn đề dẫn: "Những bất đồng cần được giải quyết bằng đối thoại phù hợp thông qua luật lệ được đồng thuận và các định chế có tổ chức. Đây là một thế giới mà cá lớn không nuốt hoặc hù dọa cá nhỏ".

Ông Turnball cũng nói về nhu cầu gìn giữ cấu trúc lấy luật lệ làm nền tảng nếu muốn duy trì sự năng động của khu vực. "Điều này có nghĩa hợp tác chứ không hành động đơn phương để chiếm giữ hoặc hình thành lãnh thổ hoặc quân sự hóa khu vực có tranh chấp. Điều này có nghĩa cạnh tranh trong khuôn khổ luật pháp quốc tế".

Thủ tướng Australia cho rằng, duy trì thượng tôn pháp luật trong khu vực, tôn trọng chủ quyền của các quốc gia lớn và nhỏ là điều cốt yếu cho hòa bình và ổn định. 

"Hòa bình và ổn định của khu vực của chúng ta đã được trợ giúp bởi vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Qua những thăng trầm của lịch sử, Mỹ đã bảo vệ cho các giá trị mà quốc gia này được thành lập, đó là tự do, dân chủ và thượng tôn pháp luật. Sự lãnh đạo đó, cam kết đó, và những giá trị đó là quan trọng hơn bao giờ hết" - ông Turnbull nói.

Đối Thoại Shangri-La diễn ra tại Singapore từ ngày 2-4.6. Diễn đàn có sự tham gia của nhiều lãnh đạo quốc phòng, chuyên gia về an ninh quốc tế từ khoảng 40 quốc gia.