Đề cập tới người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Qatar, quốc gia vùng Vịnh bị một số nước trong khu vực chấm dứt quan hệ ngoại giao, cô lập giao thông đường thủy, đường bộ và hàng không, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói: “Ngay khi tình hình chính trị tại Qatar diễn ra căng thẳng, theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar thường xuyên cập nhật tình hình theo dõi sát những diễn biến liên quan. Theo thông tin mới nhất hôm nay (ngày 15.6), chúng tôi mới trao đổi với Đại sứ quán tại Qatar thì tình hình công dân Việt Nam hiện nay ổn định, không có những xáo trộn lớn”.

Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với các công ty phái cử lao động, các ban liên lạc người lao động tại Qatar để thường xuyên cập nhật thông tin cho người lao động tại Qatar, động viên công dân Việt Nam ổn định tinh thần, làm việc và sinh sống bình thường, giữ liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán để có thể được hỗ trợ kịp thời nếu cần thiết. Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước để có phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết”.