Được biết hiện nay, 20% chuyên gia Anh vẫn coi đồng tính là một bệnh có thể chữa trị. Người tiên phong trong việc đưa ra ý tưởng này là Michael Davidson, vốn cũng là người đồng tính. Sau thời gian sống trong thân phận của một người đồng tính, Michael Davidson trở lại cuộc sống bình thường, lấy vợ và có những đứa trẻ.