Theo đạo diễn Stone, ý nghĩa của Tổng thống V.Putin đối với Nga rất lớn.

"Tôi thấy một số kết nối với chính quyền của ông Roosevelt vì ông ấy là Tổng thống Mỹ đầu tiên được bầu cử bốn lần. Bốn lần. Nếu ông V. Putin tham gia cuộc bầu cử vào năm 2018, đó sẽ là lần thứ tư của ông" - Sputnik dẫn lời ông Stone giải thích.

Đạo diễn Mỹ bổ sung, ảnh hưởng của ông V.Putin ở Nga cũng giống vai trò của ông Rooservelt ở Mỹ, vì cựu Tổng thống Roosevelt đã tạo nên những thay đổi nhanh chóng trong thời kỳ Đại suy thoái, và chính nhờ vào chủ nghĩa lạc quan và sự năng nổ hoạt động của ông đã làm cho tinh thần quốc gia sống dậy. Ông Roosevelt tiến hành một loạt chương trình phức hợp lớn nhằm giúp chính phủ giải cứu khủng hoảng và cải cách kinh tế.