Điều này được chứng minh bằng kết quả cuộc khảo sát toàn cầu được thực hiện bởi các nhà xã hội học WIN (Gallup International).

Công dân Bulgaria, Hy Lạp, Slovenia và Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn Nga. Người Bulgaria và người Hy Lạp gọi mối đe dọa an ninh chính là Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là thành viên của NATO và trên lý thuyết nên được coi là đồng minh. Cuộc xâm lược Bắc Síp năm 1974 của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy rằng người dân các nước này không thể dựa vào sự bảo vệ của liên minh, vì vậy họ chọn Nga, theo Bloomberg.

Hầu hết những người được hỏi muốn Hoa Kỳ đứng về phía họ, nhưng các nhà nghiên cứu lưu ý rằng dân chúng chủ động ứng phó với những thay đổi trong cấu trúc an ninh quốc tế, hình thành sau thời Chiến tranh Lạnh.

Theo Trưởng khoa Kinh tế và Khoa học của Trường Đại học St. Gallen (Thụy Sĩ), ông James Davis, kết quả cuộc khảo sát cũng cho thấy sự chia rẽ tôn giáo giữa Chính thống giáo và Công giáo ở Châu Âu. Hy Lạp và Bulgaria lựa chọn Chính thống Nga, Ukraina và Bosnia chia rẽ theo nguyên tắc tôn giáo. Trong đó, Romania Chính thống chọn Mỹ, còn Slovenia Công giáo lại chọn Nga.

Cuộc thăm dò dư luận phỏng vấn hơn 1.000 người tại 66 quốc gia trong nghiên cứu này.