Ngày c.từ Từ ngày 10.11 đến 16h ngày 17.11.2016 Số tiền Mã dự án
ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA QUỸ
10/11/2016 Trường Tiểu học Thái Long ủng hộ Quỹ 340,000 TLV03
10/11/2016 BĐ có tài khoản 101010009794073 từ thiện 10,000 TLV04
10/11/2016 BĐ có tài khoản 711A63722751 từ thiện 10,000 TLV04
10/11/2016 BĐ có tài khoản 711AC4536313 từ thiện 10,000 TLV04
10/11/2016 BĐ có tài khoản 711A67111164 từ thiện 100,000 TLV04
10/11/2016 BĐ có tài khoản.1011160263692001 ủng hộ 1,000 TLV04
11/11/2016 Hoàng Thị Doan Trang (Long An) ủng hộ 2,600,000 TLV03
11/11/2016 Ngô Thị Hạnh - Thanh tra huyện Việt Yên, Bắc Giang từ thiện 700,000 TLV03
11/11/2016 Đỗ Thị Hà - Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc ủng hộ Qũy 570,000 TLV03
11/11/2016 Trường THPT ATK-Tân Trào Sơn Dương ủng hộ 7,606,100 TLV03
11/11/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764: Ủng hộ Quỹ 100,000 TLV04
11/11/2016 BĐ có tài khoản 101010009734941: Trần Quốc Cường ủng hộ 10,000 TLV04
11/11/2016 BĐ có tài khoản 711AC5398471 từ thiện 10,000 TLV04
11/11/2016 BĐ có tài khoản 711AC5980748 từ thiện 10,000 TLV04
12/11/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 100,000 TLV04
12/11/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 200,000 TLV04
13/11/2016 BĐ có tài khoản 711AC6623868: Mai Anh Luân ủng hộ 10,000 TLV04
13/11/2016 BĐ có tài khoản 711AC5231918 : Trần Tiến ủng hộ 10,000 TLV04
13/11/2016 BĐ có tài khoản 711AC8168944: Phạm Mai Trang ủng hộ 10,000 TLV04
13/11/2016 BĐ có tài khoản711AC5989179 : Phạm Quốc An ủng hộ 10,000 TLV04
13/11/2016 BĐ có tài khoản 711AC8691206: Yeu Hong Nguyen Ủng hộ 10,000 TLV04
13/11/2016 BĐ có tài khoản 711AA9450816: Nguyễn Thị Hồng Trâm ủng hộ 10,000 TLV04
14/11/2016 Nguyễn Văn Duan : Công ty Than 45 Bắc Giang ủng hộ 10,000,000 TLV03
14/11/2016 Quách Thị Ngọc Thơ từ Lục Ngạn Bắc Giang ủng hộ 4,000,000 TLV03
14/11/2016 BĐ có tài khoản 101010010385431 : Đỗ Văn Hoan ủng hộ 10,000 TLV04
14/11/2016 BĐ có tài khoản 101010010353557 : Lê Ái Uyên ủng hộ 10,000 TLV04
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A74623821 : Lê Tuấn Anh ủng hộ 10,000 TLV04
15/11/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 : Ủng hộ Quỹ 150,000 TLV04
15/11/2016 BĐ có tài khoản 711AD0685924 từ thiện 10,000 TLV04
15/11/2016 BĐ có tài khoản 711AB6279092 từ thiện 10,188 TLV04
15/11/2016 BĐ có tài khoản 101010009994385 từ thiện 50,000 TLV04
15/11/2016 BĐ có tài khoản 0401000535247 ủng hộ Quỹ 2,000,000 TLV04
15/11/2016 Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giầy Ch Chingluh Việt Nam : Hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn 5,000,000 TLVCD
16/11/2016 BĐ có tài khoản 711A15350525 : Hỗ trợ trẻ em nghèo 300,000 TLVCD
16/11/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764;ND : Ủng hộ Quỹ 100,000 TLV04
17/11/2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Thịnh Phát ủng hộ Học sinh Dân tộc Miền núi có hoàn cảnh khó khăn tại Lai Châu 80,000,000 TLV11
ỦNG HỘ CÁC CẢNH ĐỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
11/11/2016 BĐ có tài khoản 711A05680921: Ủng hộ LD1695 200,000 LD1695
11/11/2016 BĐ có tài khoản 711A05680921 :Giúp LD1697 200,000 LD1697
13/11/2016 BĐ có tài khoản 711A22735061: Ủng hộ em Moong Thi May 500,000 TLVCD
13/11/2016 BĐ có tài khoản 711A15919964 :Ủng hộ LD16110 500,000 LD16110
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A81761633 ủng hộ chị Hà LD1697 100,000 LD1697
14/11/2016 Phạm Đức Nam giúp LD16110 1,000,000 LD16110
14/11/2016 Phạm Lê Mẫn giúp gia đình anh Việt, chị Hiền LD16108 1,000,000 LD16108
14/11/2016 Trương Tuấn Anh giúp LD16105 200,000 LD16105
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711AB5152952 giúp LD1697 200,000 LD1697
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A19429974 giúp LD16105 200,000 LD16105
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A30504724 : Hoàng Thị Huyền Trang ủng hộ LD16105 100,000 LD16105
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1697 50,000 LD1697
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1698 50,000 LD1698
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1699 50,000 LD1699
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp TNLD05 50,000 TNLD05
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp TNLD03 100,000 TNLD03
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD16100 100,000 LD16100
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD16101 100,000 LD16101
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD16102 100,000 LD16102
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD16103 100,000 LD16103
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD16104 100,000 LD16104
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD16105 100,000 LD16105
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD16106 100,000 LD16106
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD16106 100,000 LD16106
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD16108 100,000 LD16108
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD16107 100,000 LD16107
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD16109 200,000 LD16109
14/11/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD16110 200,000 LD16110
15/11/2016 BĐ có tài khoản 101010010802295 giúp LD16108 70,000 LD16108
15/11/2016 BĐ có tài khoản 101010008527164 giúp LD1695 200,000 LD1695
15/11/2016 BĐ có tài khoản 711AC0118566 giúp LD1693 100,000 LD1693
15/11/2016 BĐ có tài khoản 711A5419350 giúp LD16105 500,000 LD16105
15/11/2016 BĐ có tài khoản 711AC0695884 ủng hộ LD1697 500,000 LD1697
16/11/2016 Trà Xuân Bình giúp LD16111 5,000 LD16111
16/11/2016 Trà Xuân Bình giúp LD16110 5,000 LD16110
16/11/2016 Trà Xuân Bình giúp LD16109 5,000 LD16109
16/11/2016 Trà Xuân Bình giúp LD16108 5,000 LD16108
16/11/2016 Trà Xuân Bình giúp LD16107 5,000 LD16107
16/11/2016 Nguyễn Gia Khánh giúp LD16110 500,000 LD16110
16/11/2016 BĐ có tài khoản 711AC4654909 giúp LD1697 150,000 LD1697
17/11/2016 Nguyễn Hà Noi giúp LD16105 500,000 LD16105
17/11/2016 Nguyễn Hà Noi giúp LD16102 500,000 LD16102
ỦNG HỘ NHÂN DÂN CÁC VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
11/11/2016 Trung tâm Văn hóa Thông tin thành phố Thanh Hóa ủng hộ CNLĐ vùng thiệt hại do thiên tai 600,000 TLV32
14/11/2016 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Cần Thơ hỗ trợ CNVC-LĐ vùng bị thiệt hại do thiên tai 68,950,000 TLV32
ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH NGHĨA TÌNH HOÀNG SA - TRƯỜNG SA
LĐLĐ tỉnh Hải Dương ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa theo Công văn số 2117/TLĐ 464,684,283 TLV17
Tổng phát sinh trong kỳ: 657,266,571