Ngày Từ ngày 30.12.2016 đến ngày 4.1.2017 Số tiền
ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA QUỸ
30/12/2016 Hà Thị Ngọc Bích 900,000
30/12/2016 BĐ có tài khoản 711A01746092 ủng hộ 100,000
30/12/2016 BĐ có tài khoản 101010009815826 ủng hộ 100,000
30/12/2016 BĐ có tài khoản 101010009911885 từ thiện 300,000
31/12/2016 Nguyễn Thị Thanh Huyền ủng hộ 1,500,000
02/01/2017 BĐ có tài khoản 711AD4298322 từ thiện 10,000
02/01/2017 BĐ có tài khoản 711AD5893492 từ thiện 10,000
03/01/2017 Nguyeễn Khắc Minh ủng hộ Quỹ tháng 1.2017 500,000
03/01/2017 BĐ có tài khoản 0301170770985002 ủng hộ 1,000
03/01/2017 BĐ có tài khoản 711AB0454625 từ thiện 100,000
03/01/2017 BĐ có tài khoản 101010009911885 từ thiện 300,000
04/01/2017 BĐ có tài khoản 711A10539984 : Trần Ngọc Hải từ thiện 250,000
04/01/2017 Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải ủng hộ chương trình " Tết sum vầy 2017 " 500,000,000
04/01/2017 BĐ có tài khoản 101010005535265: Hoàng Quốc Thịnh thiện nguyện tháng 1.2017 300,000
04/01/2017 BĐ có tài khoản 711A51064396 : Trần Thị Kim Thúy ủng hộ 10,000
04/01/2017 BĐ có tài khoản 711AD1577868 từ thiện 10,000
04/01/2017 BĐ có tài khoản 711AD1721784 từ thiện 10,000
04/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC8476389 : Lê Thị Liễu từ thiện 10,000
30/12/2016 Một BĐ từ thiện 5,000
30/12/2016 Cty Coca-Cola 9684680 USD
ỦNG HỘ CÁC CẢNH ĐỜI KHÓ KHĂN
30/12/2016 Một BĐ giúp LD16124 5,000
30/12/2016 BĐ có tài khoản 711A05680921 giúp LD16125 200,000
30/12/2016 BĐ có tài khoản 711A19083624 LD16123 500,000
30/12/2016 BĐ có tài khoản 711A20885861 giúp LD16125 500,000
30/12/2016 BĐ có tài khoản 711AB5152952 giúp LD1695 200,000
ỦNG HỘ NHÂN DÂN CÁC VÙNG BỊ THIÊN TAI BÃO LŨ
30/12/2016 Viện Nghiên cứu và Phát triển Bộ Khoa học Công nghệ ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại bão lũ 7,100,000
30/12/2016 Đặng Thị Thoa ủng hộ 500,000
30/12/2016 Hà Thị Dung - Trường Tiểu học Xuân Thủy ủng hộ 1,550,000
30/12/2016 Đặng Thị Bích Ngọc - Trường Trung học cơ sở Hiền Quan ủng hộ 1,400,000
30/12/2016 Hà Thị Thu Hằng - Trường Mầm non Nga Hoàng ủng hộ 400,000
30/12/2016 Từ tài khoản 102010000086297 ủng hộ CNVCLĐ vùng bị thiệt hại do thiên tai theo Công văn 761 ngày 25.5.2016 374,686,496
30/12/2016 Từ tài khoản 102010000086297 đóng góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung theo Công văn 1679 đợt 5 200,000,000
30/12/2016 Từ tài khoản 102010001211362 đóng góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung theo Công văn 1679 của Tổng Liên đoàn ngày 28.10.2016 đợt 5 400,000,000
30/12/2016 Công đoàn cơ quan xã Ngọc Thanh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc ủng hộ 2,700,000
30/12/2016 Hoàng Thị Cúc - Trường Mầm non Đồng Lạc ủng hộ 1,570,000
30/12/2016 Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bẳng ủng hộ đồng bào miền Trung 281,556,707
30/12/2016 Nguyễn Thị Bích Thu - Trường Trung học cơ sở Hồng Quang ủng hộ 900,000
31/12/2016 Trường Tiểu học Hồng Quang ủng hộ 900,000
31/12/2016 Trường Mầm non Hồng Quang ủng hộ 500,000
01/01/2017 Trường tiểu học Thượng Cửu, Thanh Sơn, Phú Thọ ủng hộ 750,000
01/01/2017 Công đoàn Khối Văn hóa Xã hội huyện Mộc Hóa, Long An ủng hộ 530,000
01/01/2017 Trần Ngọc Tú ở Chuprong Gia Lai ủng hộ 2,000,000
01/01/2017 Trường Trung học cơ sở Địch Quả,Thanh Sơn, Phú Thọ ủng hộ 990,000
Tổng phát sinh trong kỳ: 2,004,664,907