Ngày Từ ngày 21.12 đến 15h ngày 30.12.2016 Số tiền
ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA QUỸ
21/12/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 100,000
21/12/2016 Nguyễn Thị Dịu từ thiện 500,000
21/12/2016 Một BĐ ủng hộ 2,000,000
21/12/2016 Một BĐ ủng hộ 1,500,000
22/12/2016 BĐ có tài khoản 711A39958464 từ thiện 10,000
22/12/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 60,000
22/12/2016 Lê Thị Thu Trinh ủng hộ 500,000
23/12/2016 Thiên Kim ủng hộ 100,000
24/12/2016 BĐ có tài khoản 711AB4211228 từ thiện 10,000
26/12/2016 Trường Trung học cơ sở Phúc Yên ủng hộ 1,320,000
26/12/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 ủng hộ Quỹ từ thiện 100,000
26/12/2016 BĐ có tài khoản 711A31621385 10,000
26/12/2016 BĐ có tài khoản 711AD4348542 10,000
26/12/2016 BĐ có tài khoản 711AD3751759 10,001
26/12/2016 BĐ có tài khoản 711AD3654701 10,001
26/12/2016 Nguyễn Tường Văn - Hưng Yên ủng hộ Quỹ 500,000
26/12/2016 Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh 300,000,000
27/12/2016 Công đoàn Công ty Than Quang Hanh KTV ủng hộ 3,000,000
27/12/2016 Nguyễn Văn Toại (Hàng Mắm-HN) ủng hộ 500,000
27/12/2016 Lưu Thị Lan (Trường Mầm non Hưng Thành Tuyên Quang) ủng hộ 1,050,000
27/12/2016 Trường Mầm non Sông Lô An Tường, Tuyên Quang ủng hộ Quỹ 640,000
27/12/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 ủng hộ Quỹ từ thiện 100,000
27/12/2016 Lưu thị Hòa Hiệu trưởng Trường MT Tư thục Ngôi Sao Xanh giúp các cụ già Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn 1,000,000
27/12/2016 Anh Đức Hiệp (Cầu Giấy-Hà Nội) ủng hộ 05 Cảnh đời (Mỗi cảnh đời 200.000đ) 1,000,000
27/12/2016 BĐ có tài khoản 711A67111164 ủng hộ 500,000
27/12/2016 BĐ có tài khoản 711AD0728384 từ thiện 10,000
28/12/2016 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ ủng hộ 1,500,000
28/12/2016 Tiểu học Kim Binh Chiêm Hóá Tuyên Quang ủng hộ 1,300,000
28/12/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 100,000
29/12/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 80,000
29/12/2016 BĐ có tài khoản 711AC9696852 : Nguyễn Văn Tốt ủng hộ 10,000
30/12/2016 Đặng Thị Thoa ủng hộ 500,000
30/12/2016 BĐ có tài khoản 711A01746092 ủng hộ 100,000
30/12/2016 BĐ có tài khoản 101010009815826 ủng hộ 100,000
ỦNG HỘ CÁC CẢNH ĐỜI KHÓ KHĂN
21/12/2016 BĐ có tài khoản 711A08348749 giúp LD16125 50,000
21/12/2016 BĐ có tài khoản 711A08348749 giúp LD16126 50,000
21/12/2016 Trà Xuân Bình giúp LD16127 5,000
21/12/2016 Dương Kim Thanh ủng hộ chương trình Đồng hành cùng Bệnh Nhi ung thư 1,000,000
22/12/2016 BĐ có tài khoản 101010009368238 giúp LD16123 40,100
22/12/2016 Tạ Hồng Nhung 73 Nguyễn Lương Bằng ủng hộ LD16125 1,000,000
22/12/2016 Phạm Văn Đam giúp LD16114 300,000
22/12/2016 Trà Xuân Bình giúp LD 16125 5,000
23/12/2016 Một BĐ giúp LD16126 5,000
27/12/2016 Hoàng Thu (Hàng Chuối-HN) giúp UT47 500,000
27/12/2016 Hoàng Thu (Hàng Chuối-HN) giúp LD1630 500,000
27/12/2016 Nguyễn Thị Lệ Hằng (Cổ Nhuế-HN) giúp UT9 700,000
27/12/2016 Nguyễn Thị Lệ Hằng (Cổ Nhuế-HN) giúp UT48 550,000
27/12/2016 Chị Hồng (Cổng Thông điện tử Công đoàn ) giúp LD1692 500,000
27/12/2016 Chị Phan Thu Thủy giúp LD1697 500,000
27/12/2016 Đoàn đi Cô Tô (Báo Lao Động) giúp LD1697 600,000
27/12/2016 Đoàn đi Ba Chẽ (Báo Lao Động) giúp LD1697 1,120,000
27/12/2016 Lưu Thị Hòa (Hoàng Mai-HN) giúp UT18 300,000
27/12/2016 Nguyễn Khánh Vân (Hoàng Mai-HN) giúp UT24 300,000
27/12/2016 Trần Lệ Huyền (Hoàng Mai-HN) giúp UT46 300,000
27/12/2016 Trần Xuân Hòa (7E Hoàng Hoa Thám Nha Trang) giúp LD1697 500,000
27/12/2016 Nguyễn Thị Lệ Hằng (Cổ Nhuế HN) giúp UT9 500,000
27/12/2016 Nguyễn Thị Lệ Hằng (Cổ Nhuế HN) giúp LD1690 500,000
27/12/2016 Nguyễn Thùy Chi (51 Hàng Lược HN) giúp LD1690 300,000
27/12/2016 Chị Chung giúp LD1690 350,000
27/12/2016 Chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà ủng hộ LD1676 1,000,000
27/12/2016 Lưu Thị Hòa (Hoàng Mai HN) giúp UT18 300,000
27/12/2016 Nguyễn Khánh Vân (Hoàng Mai HN) giúp UT24 300,000
27/12/2016 Trần Lệ Huyền (Hoàng Mai HN) giúp UT46 300,000
27/12/2016 Nguyễn Thị Lệ Hằng (Cổ Nhuế HN) giúp UT9 500,000
27/12/2016 Nguyễn Thị Lệ Hằng (Cổ Nhuế HN) giúp UT46 500,000
27/12/2016 Bùi Ánh Tuyết giúp LD16110 200,000
27/12/2016 Bạn đọc báo LĐ giúp LD16105 200,000
27/12/2016 Bạn đọc báo LĐ giúp LD16100 100,000
27/12/2016 Bạn đọc báo LĐ giúp LD16110 200,000
27/12/2016 Lưu Thị Hòa (Hoàng Mai HN) giúp UT18 300,000
27/12/2016 Nguyễn Khánh Vân (Hoàng Mai HN) giúp UT24 300,000
27/12/2016 Trần Lệ Huyền (Hoàng Mai HN) giúp UT46 300,000
27/12/2016 Nguyễn Thùy Chi giúp LD16120 300,000
27/12/2016 Nguyễn Thị Lệ Hằng Cổ nhuế HN giúp UT9 500,000
27/12/2016 Nguyễn Thị Lệ Hằng Cổ nhuế HN giúp UT46 500,000
28/12/2016 BĐ có tài khoản 101010000132494 : Ủng hộ chương trình đồng hành cùng bệnh nhi ung thư 1,000,000
29/12/2016 BĐ có tài khoản 711A86983666 ủng hộ LD16125 100,000
30/12/2016 BĐ có tài khoản 711A05680921 gúp LD16125 200,000
ỦNG HỘ NHÂN DÂN CÁC VÙNG BỊ THIÊN TAI BÃO LŨ
21/12/2016 Công ty Cổ phần Lifestyle Việt Nam ủng hộ hướng về đồng bào miền Trung 52,600,000
21/12/2016 Trịnh Thị Biên Thùy (Trường Tiểu học Ngọc Thanh B) (Phúc Yên) ủng hộ 450,000
21/12/2016 Công ty Cổ phần Pin Xuân Hòa Phúc Yên ủng hộ 5,600,000
21/12/2016 Đinh Thị Vân Anh : Trường Mầm non thị trấn Yên Lập ủng hộ 790,000
21/12/2016 Chi cục Thuế huyện Chiêm Hóa ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai bão lũ 2,100,000
21/12/2016 Nguyễn Thị Oanh Em ủng hộ 200,000
21/12/2016 Trung tâm Y tế Phúc Yên ủng hộ 1,810,000
21/12/2016 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọ thị trấn Thanh Sơn ủng hộ 1,380,000
21/12/2016 Ban Nội chính tỉnh ủy Phú Thọ ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung 2,000,000
22/12/2016 Công đoàn trường Mầm non Cao Minh ủng hộ 480,000
22/12/2016 Ban Tổ chức tỉnh ủy ủng hộ đồng bào miền Trung 2,000,000
22/12/2016 Nguyễn Thị Quỳnh Mai - Trường Mầm non Xuân Thủy ủng hộ 620,000
22/12/2016 Ông Trần Văn Sơn ủng hộ 5,000,000
22/12/2016 Một BĐ ủng hộ 300,000
22/12/2016 Trường Mầm non Yên Sơn ủng hộ 760,000
23/12/2016 Võ Thị Xanh : Trường Tiểu học Thạch Khoán (Thanh Sơn, Phú Thọ) ủng hộ 900,000
23/12/2016 Trường Trung học Phổ thông Ngô Gia Tự Từ Sơn Bắc Ninh ủng hộ 2,670,000
23/12/2016 Trường Tiểu học Cự Thắng,Thanh Sơn Phú Thọ ủng hộ 2,200,000
23/12/2016 Trịnh Thị Tùng : Trường Trung học phổ thông Triệu Sơn 1 ủng hộ thiên tai 1,100,000
26/12/2016 Một tổ chức ủng hộ 2,353,512
26/12/2016 Công đoàn trường Trung học cơ sở Ngọc Lập, Yên Lập, Phú Thọ ủng hộ 1,150,000
26/12/2016 Công đoàn Xây dựng Vệt Nam ủng hộ bão lụt nhân dân các tỉnh miềnTrung 300,000,000
26/12/2016 Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sơn ủng hộ 2,400,000
26/12/2016 Hạt quản lý Giao thông huyện Lâm Bình Tuyên Quang ủng hộ 650,000
26/12/2016 Lê Thị Mai Hương ủng hộ 640,000
26/12/2016 Vũ Thị Hạnh : Trường Mầm non Phúc Khánh ủng hộ 1,000,000
26/12/2016 Nguyễn Thị Thu Hương : Trường Mầm non Cao Minh, Vĩnh Phúc ủng hộ 960,000
26/12/2016 Ban Chấp hành Công đoàn Công ty may Nam Hà ủng hộ 3,000,000
26/12/2016 Cục Đăng kiểm Việt Nam ủng hộ 24,753,700
27/12/2016 Gia đình bà Nguyễn Thị Phương Kim ủng hộ 3,000,000
27/12/2016 CLB Sức khỏe ngoài trời Vườn hoa Vạn Xuân ủng hộ 2,100,000
27/12/2016 Chị Trịnh Loan ủng hộ 1,000,000
27/12/2016 Chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà ủng hộ 4,000,000
27/12/2016 Lưu Thị Hòa ủng hộ 1,000,000
27/12/2016 Nguyễn Hồng Thái (Dục Tú, Đông Anh,HN) ủng hộ 500,000
27/12/2016 Công ty Cổ phần Centech Interactive ủng hộ 7,650,000
27/12/2016 Nguyễn Thùy Chi 51 Hàng Lược Hà Nội ủng hộ 500,000
27/12/2016 Bùi Thị Thắm Hoàng Mai - Hà Nội ủng hộ 500,000
27/12/2016 Nguyễn Thị Lạng (Trúc Khê - Hà Nội) ủng hộ 1,000,000
27/12/2016 Phạm Thế Khánh ủng hộ 1,000,000
27/12/2016 Trương Liên Hương ủng hộ 500,000
27/12/2016 Bùi Hữu Thịnh Lớp ARQ67 ủng hộ 7,400,000
27/12/2016 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ủng hộ miền Trung bão lũ 9,060,000
27/12/2016 Nguyễn Thị Ngọc Ngà ủng hộ 2,000,000
27/12/2016 Hoàng Ngọc Hồi (Tập thể Giảng Võ Hà Nội) ủng hộ 1,000,000
27/12/2016 Hoàng Lê Ngọc Linh, Hoàng Lê Minh Trí (Tập thể Giảng Võ) ủng hộ 1,000,000
27/12/2016 Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại bão lũ 50,000,000
27/12/2016 Trường Tiểu học Địch Quả - Thanh Sơn Phú Thọ ủng hộ 1,038,000
27/12/2016 Trường Tiểu học Xuân Lộc Thanh Thuỷ, Phú Thọ ủng hộ 1,450,000
27/12/2016 Trường tiểu học Ngọc Lập, Yên Lập Phú Thọ ủng hộ 1,600,000
27/12/2016 Lê Thị Thanh Hương (Yên Lập) ủng hộ 1,225,000
27/12/2016 Trường THCS Sơn Hùng Thanh Sơn Phú Thọ ủng hộ 500,000
27/12/2016 Bùi Thị Kim Dung ủng hộ 500,000
27/12/2016 Phùng Thị Hội - Trường Tiểu học Trung Sơn A Yên Lập ủng hộ 1,150,000
27/12/2016 BĐ có tài khoản 711A23622623 : Ủng hộ 300,000
27/12/2016 Trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ - Từ Sơn - Bắc Ninh ủng hộ 3,810,000
28/12/2016 Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ủng hộ 200,000,000
28/12/2016 Trường Trung học phổ thông Lục Ngạn số 4 Bắc Giang ủng hộ 3,450,000
28/12/2016 Công đoàn Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Lilama ủng hộ 200,000,000
28/12/2016 Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc giúp đỡ Miền Trung 11,430,000
28/12/2016 Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ lũ lụt các tỉnh miền Trung đợt 2 2016 206,450,000
28/12/2016 Hạt giao thông Yên Sơn Tuyên Quang ủng hộ 878,000
28/12/2016 Nguyễn Thị Hải Ly - Trường Mầm non Võ Miếu ủng hộ 800,000
29/12/2016 Trường Mầm non Thượng Cửu ủng hộ 240,000
29/12/2016 Nguyễn Văn Hữu - Thanh Sơn Phú Thọ ủng hộ 560,000
29/12/2016 Trường Mầm non Thanh Sơn, Phú Thọ ủng hộ 1,100,000
29/12/2016 Công ty Cổ phần Sơn Nam ủng hộ 1,000,000
29/12/2016 Hà Thị Quế, Trường Tiểu học Xuân Viên ủng hộ 1,500,000
29/12/2016 Trường Tiểu học Sơn Hùng ủng hộ 1,200,000
29/12/2016 Liên đoàn Lao động Đắk Nông hỗ trợ miền Trung lụt bão 64,950,000
29/12/2016 BĐ có tài khoản 711AA7572402 ủng hộ 1,000,000
29/12/2016 Đào Thị Như Hoa.Trường Tiểu học Kim Đồng - Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ ủng hộ 1,710,000
30/12/2016 Hà Thị Dung.Trường Tiểu học Xuân Thủy ủng hộ 1,550,000
NGHĨA TÌNH HOÀNG SA TRƯỜNG SA
22/12/2016 Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn - Ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Gạc Ma 491,700,398
28/12/2016 Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Hoàng Sa 199,940,500
28/12/2016 Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Gạc Ma 5,993,523
29/12/2016 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc ủng hộ xây dựng Tượng đài Nghĩa sỹ Hoàng Sa 1,002,224,000
29/12/2016 Liên đoàn Lao động tỉnh Đăk Nông ủng hộ xây dựng Tượng đài Nghĩa sỹ Trường Sa 17,220,000
Tổng phát sinh trong kỳ: 3,275,351,735

Quỹ TLV trân trọng cảm ơn những đóng góp của các tổ chức, đơn vị, những tấm lòng vàng trong và ngoài nước đã tin tưởng và ủng hộ các chương trình của Quỹ trong suốt những năm qua.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ TLV tại địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT:04.39232748; hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội.