Ngày Từ ngày 5.1 đến 15h ngày 12.1.2017 Số tiền
ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA QUỸ
05/01/2017 Quách Thị Nguyệt - Trường Tiểu học Trung Sơn B, Yên Lập ủng hộ Quỹ 660,000
05/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100099118xx Ủng hộ Quỹ từ thiện 300,000
05/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC81715xx : Lê Thị Kim Nhã ủng hộ 10,000
05/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC96247xx : Đào Công Thịnh ủng hộ 10,000
05/01/2017 BĐ có tài khoản 711AB57407xx : Đinh Tấn Hoàng ủng hộ 10,000
05/01/2017 BĐ có tài khoản 711AD07750xx : Đỗ Thị Thạch ủng hộ 10,000
05/01/2017 BĐ có tài khoản 711AA17290xx : Lê Quốc Thanh Dương ủng hộ 10,000
05/01/2017 BĐ có tài khoản 711AB57409xx : Lê Văn Đạt ủng hộ 10,000
05/01/2017 BĐ có tài khoản 711A111825xx : Huỳnh Thị Mỹ Hạnh ủng hộ 10,000
05/01/2017 BĐ có tài khoản 711AA17290xx : Lê Quốc Thanh Dương ủng hộ 10,000
05/01/2017 BĐ có tài khoản 711AB22676xx : Bùi Ngọc Tâm ủng hộ 10,000
05/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100099244xx : Hồ Thị Thu Trang ủng hộ 10,000
05/01/2017 BĐ có tài khoản 711AD29146xx : Hoàng Văn Cẩn ủng hộ 10,000
06/01/2017 Phan Bá Sơn Tùng ủng hộ 300,000
06/01/2017 Một BĐ ủng hộ 1,000
06/01/2017 BĐ tên Minh ủng hộ Quỹ 500,000
06/01/2017 Nguyễn Thị Bắc Sang ủng hộ 150,000
06/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100099118xx từ thiện 300,000
06/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC24297xx : Phạm Duy ủng hộ 10,000
06/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100078475xx : Trần Lập Nghiệp ủng hộ 10,000
06/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC12660xx từ thiện 10,000
06/01/2017 BĐ có tài khoản 711A505752xx : ủng hộ Quỹ 100,000
07/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100103534xx từ thiện 10,000
07/01/2017 BĐ có tài khoản 711AD10218xx từ thiện 10,000
07/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC85134xx từ thiện 10,000
07/01/2017 BĐ có tài khoản 711AD58934xx từ thiện 10,000
08/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC96968xx : Trần Lê Bảo Uyên ủng hộ 10,000
08/01/2017 BĐ có tài khoản 711AD09307xx : Trần Lê Bảo Uyên ủng hộ 10,000
09/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100099118xx : Ủng hộ Quỹ từ thiện 300,000
09/01/2017 BĐ có tài khoản 711A220321xx từ thiện 50,000
09/01/2017 BĐ có tài khoản 711A003265xx : Ủng hộ từ thiện Tết Nguyên Đán 500,000
10/01/2017 Công ty Cổ phần Dệt Nhuộm Sunrise LuenThai ủng hộ Tặng quà Tết đến đồng bào vùng lũ (Chương trình Tết sum vầy) 52,900,000
10/01/2017 BĐ có tài khoản 10011700289810xx ủng hộ 1,000
10/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100104330xx ủng hộ 100,000
10/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100099118xx từ thiện 300,000
10/01/2017 BĐ có tài khoản 711A243496xx ủng hộ 200,000
11/01/2017 Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ủng hộ chương trình Tết Bộ đội Biên phòng, cho trẻ em nghèo tại Mộc Châu, Sơn La 60,000,000
11/01/2017 BĐ có tài khoản 11011700645990xx ủng hộ 1,000
11/01/2017 BĐ có tài khoản 11011707819710xx ủng hộ 1,000
11/01/2017 Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp Khánh Hòa ủng hộ góp Tết giúp bênh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa đón xuân Đinh Dậu 5,000,000
11/01/2017 Nguyễn Ngọc An - Công ty Thép An Hải ủng hộ Quỹ 5,000,000
11/01/2017 Đinh Kim Dung ủng hộ 1,100,000
11/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100099118xx : Ủng hộ Quỹ từ thiện 300,000
11/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100099943xx từ thiện 100,000
11/01/2017 BĐ có tài khoản 711A353100xx từ thiện 100,000
11/01/2017 BĐ có tài khoản 711AB55850xx từ thiện 10,000
12/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100099118xx từ thiện 80,000
ỦNG HỘ CÁC CẢNH ĐỜI KHÓ KHĂN
05/01/2017 BĐ có tài khoản 711A318371xx ủng hộ LD1701 200,000
05/01/2017 BĐ có tài khoản 711A002520xx ủng hộ LD16125 200,000
06/01/2017 Tăng Mẫu Huệ 50/16/1 Quang Trung, Ninh Kiều,Cần Thơ ủng hộ 140,000
06/01/2017 Minh Châu, Khánh An ở Vũng Tàu ủng hộ LD1701 150,000
06/01/2017 BĐ có tài khoản 711A018195xx giúp LD1702 200,000
06/01/2017 Đỗ Duy Phương ủng hộ LD1702 200,000
08/01/2017 BĐ có tài khoản 711A240911xx giúp LD1702 500,000
08/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100108022xx giúp LD1701 100,000
09/01/2017 Phạm Văn Đàm ở Bắc Giang giúp LD16124 300,000
09/01/2017 Nguyễn Thị Ngọc Anh giúp LD1702 100,000
09/01/2017 Vũ Thị Thanh Hằng bảo trợ cho UT17 300,000
09/01/2017 Vũ Thị Thanh Hằng bảo trợ cho UT26 300,000
09/01/2017 Vũ Thị Thanh Hằng bảo trợ cho UT14 300,000
09/01/2017 Vũ Thị Thanh Hằng bảo trợ cho UT18 300,000
09/01/2017 Vũ Thị Thanh Hằng bảo trợ cho UT24 300,000
09/01/2017 Vũ Ngọc Uyên giúp LD16125 1,000,000
09/01/2017 Trà Xuân Bình giúp LD1701 5,000
09/01/2017 BĐ có tài khoản 711A798790xx giúp LD1701 200,000
09/01/2017 BĐ có tài khoản 711A798790xx giúp LD16127 200,000
09/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC06958xx giúp LD1702 500,000
09/01/2017 BĐ có tài khoản 711AC06958xx giúp LD1701 500,000
10/01/2017 Nguyễn Phương Khanh giúp LD1702 3,000,000
10/01/2017 BĐ có tài khoản 711A220754xx giúp LD1701 50,000
10/01/2017 Vũ Ngọc Yến giúp LD1701 2,000,000
10/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100025574xx giúp LD1702 200,000
10/01/2017 BĐ có tài khoản 711A091248xx giúp LD16105 200,000
10/01/2017 BĐ có tài khoản 711A204394xx giúp LD16127 200,000
10/01/2017 BĐ có tài khoản 711A044253xx giúp LD1701 500,000
10/01/2017 BĐ có tài khoản 711AA51187xx giúp LD16105 10,000
10/01/2017 BĐ có tài khoản 1010100093682xx giúp MS 2404 25,000
11/01/2017 BĐ có tài khoản 11011700875120xx giúp LD16123 500,000
11/01/2017 BĐ có tài khoản 11011702015080xx giúp LD16125 500,000
11/01/2017 BĐ có tài khoản 11011705841680xx giúp LD1701 1,000,000
11/01/2017 Trà Xuân Bình giúp LD1702 5,000
11/01/2017 Trà Xuân Bình giúp LD16128 5,000
11/01/2017 Nguyễn Tuấn Hùng giúp LD1702 2,000,000
11/01/2017 Nguyễn Tuấn Hùng giúp LD16110 2,000,000
12/01/2017 Châu Thị Thủy Tiên giúp LD16128 500,000
12/01/2017 Ngô Khánh An ở 312B6 Thanh Xuân Bắc ủng hộ UT50 200,000
12/01/2017 Ngô Dương Anh ở 312B6 Thanh Xuân Bắc ủng hộ UT35 200,000
ỦNG HỘ NHÂN DÂN CÁC VÙNG BỊ THIÊN TAI BÃO LŨ
05/01/2017 Phạm Thị Hồng Nhung - Trường Mầm non Xuân An ủng hộ đồng bào miền Trung 1,150,000
05/01/2017 Trường Mầm non Bình An ủng hộ miền Trung 400,000
05/01/2017 Nguyễn Thanh Tuyền ủng hộ miền Trung 440,000
05/01/2017 Trường Mầm non Yên Lương, Thanh Sơn, Phú Thọ ủng hộ miền Trung 600,000
06/01/2017 Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Midori Apparel Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung 6,155,000
06/01/2017 Hà Thị Hoan - Trường Mầm non Tất Thắng, Thanh Sơn, Phú Thọ ủng hộ 1,110,000
06/01/2017 Nguyễn Thị Liên (từ Yên Lập) ủng hộ 1,350,000
06/01/2017 Vũ Chí Kiên từ Yên Lập ủng hộ 400,000
09/01/2017 Trường Tiểu học Yên Sơn 2, Thanh Sơn, Phú Thọ ủng hộ 390,000
09/01/2017 Một BĐ ủng hộ đồng bào miền Trung 400,000
09/01/2017 Trần Văn Thoa ủng hộ miền Trung 600,000
10/01/2017 Lê Thị Kim Nhung ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2016 1,310,000
11/01/2017 Trường THCS Thạch Khoán, Thanh Sơn, Phú Thọ ủng hộ đồng bào miền Trung 930,000
11/01/2017 Trường Mầm non Yên Lãng ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt 720,000
NGHĨA TÌNH HOÀNG SA - TRƯỜNG SA
10/01/2017 Bà Cù Thị Thắm ủng hộ xây dựng Khu Tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma 1,210,000
Tổng phát sinh trong kỳ: 164,809,000

Quỹ TLV xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Kính mong quý vị sẽ luôn dõi theo và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình thiện nguyện sắp tới.