Thông tin từ Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã CK: STB) cho biết, đơn vị này vừa bổ nhiệm thêm 2 phó tổng giám đốc. Theo đó, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Giám đốc khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, giữ chức Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc khu vực. Một phó tổng khác được bổ nhiệm thêm trong đợt này là ông Hoàng Thanh Hải, Giám đốc khu vực miền Bắc. Tương tự bà Diễm, ông Hải vẫn kiêm nhiệm vị trí cũ.

Các quyết định này đều có hiệu lực từ ngày 7.4. Như vậy, với đợt bổ nhiệm mới này, Sacombank hiện có 20 phó tổng giám đốc giúp việc cho Tổng giám đốc Phan Huy Khang. Đây tạm thời là ngân hàng có nhiều phó tổng nhất hiện nay.

Trước đó, đơn vị này cũng vừa thay Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) ngay trước thềm Đại hội cổ đông thường niên 2014. Từ ngày 24.3, ông Kiều Hữu Dũng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Phạm Hữu Phú đảm nhận chức Chủ tịch Sacombank. Ông Phạm Hữu Phú, đại diện phần vốn (9,6% vốn điều lệ Sacombank) của Eximbank và được bầu làm Chủ tịch Sacombank từ tháng 11.2012. Còn ông Kiều Hữu Dũng bắt đầu đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Sacombank (SBS) từ ngày 16.6.2012 và sau đó làm Phó chủ tịch HĐQT Sacombank.