Trong đó, 2 công trình “Phật viện Đông Dương - Một phong cách của nghệ thuật Chăm Pa” - tác giả Ngô Văn Doanh và “Nghệ thuật diễn xướng Mo Mường” - chủ biên PGS.TS Kiều Trung Sơn đã xuất sắc giành giải Nhất. Theo đó, trong năm 2016, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã nhận được 103 công trình đăng ký dự giải. Sau khi tiến hành đánh giá, xét tặng BTC đã lựa chọn để trao 77 giải (trong đó có 2 công trình cùng nhận một giải thưởng) gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì A, 2 giải Nhì B, 24 giải Ba A, 20 giải Ba B, 18 giải Khuyến khích và 3 tặng phẩm.
Đánh giá về kết quả giải thưởng năm nay, theo GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho biết: “Nét nổi bật của mùa giải năm 2016 là chất lượng các công trình thể hiện ở số lượng các giải cao. Đây là các công trình có chiều sâu và những phát hiện mới”.

Công trình “Phật viện Đông Dương – Một phong cách của nghệ thuật Chăm Pa” – tác giả Ngô Văn Doanh đã xuất sắc giành giải Nhất. Ảnh: TL

Công trình giải nhất “Phật viện Đông Dương - Một phong cách của nghệ thuật Chăm Pa” với tư liệu điền dã nhiều năm, cộng với việc tổng kết tư liệu những người đi trước, tác giả Ngô Văn Doanh đã khẳng định về sự hình thành và tồn tại của một phong cách Đông Dương của nghệ thuật Chăm Pa. Với vai trò chủ biên của PGS - TS Kiều Trung Sơn, nhóm tác giả Bùi Văn Thành, Nguyễn Tuệ Chi và Bùi Huy Vọng đã đưa ra một nội hàm riêng cho khái niệm “diễn xướng” trong công trình “Nghệ thuật diễn xướng Mo Mường”, mở thêm một cánh cửa cho việc tiếp tục nghiên cứu sử thi Mo Mường.
Đặc biệt, mùa giải năm nay cũng xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu về âm nhạc dân gian. Nhờ đó vốn âm nhạc quý báu mà không phải nơi nào trên đất nước ta cũng có thể có đã được sưu tập, nghiên cứu trong các chuyến khảo sát. Với công trình "Âm nhạc dân gian xứ Thanh", hai tác giả Nguyễn Liên và Hoàng Minh Tường đã bước đầu làm một tổng kết, đánh dấu một giai đoạn nghiên cứu những “trường hợp cụ thể” để bước vào giai đoạn của các công trình “tổng kết có tính định lượng”. Ngoài ra, về âm nhạc còn có “Dân ca Chăm Islam ở Đồng Nai và Tây Ninh” của nhạc sỹ Trần Viết Bình và “Dân ca xứ Nghệ” của nhạc sĩ Đặng Thanh Lưu.
Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cũng lấy làm tiếc vì có một số tác phẩm văn hóa dân gian tồn tại dưới dạng tổng thể nguyên hợp, được được cấu tạo bởi nhiều ngôn ngữ nghệ thuật nhưng các tác giả của các công trình dự giải không có điều kiện thu thập. Điều này làm giảm mất tính toàn vẹn và giá trị đồng bộ của tác phẩm.
Nhân dịp này, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cũng đã tổ chức mừng thọ cho 34 hội viên cao tuổi (từ 70-90).