Cùng với lưỡi dao cắm phập xuống đất, lời thề vang lên: “Chúng tôi gồm những người làm việc công của làng, họp trước đền theo tục lệ uống máu ăn thề, xin thề các điều sau: Nếu lấy của công làm việc công thì được các thần linh ủng hộ. Nhược bằng, có lòng tham, lấy của công làm của tư, nguyện cầu các chư vị thần linh đả tử!”.

Cha ông xưa căm ghét tham nhũng, quyết diệt trừ tham nhũng nên mới có lễ hội Minh thề. Ngày nay, lễ hội này càng có ý nghĩa sâu sắc khi tham nhũng là quốc nạn, tràn lan như một đại dịch. Nhưng đáng lo thay, lễ hội Minh thề chống tham nhũng lại chỉ có thường dân thề.

Dân sao tham nhũng được mà thề! Tham nhũng thuộc loại tội phạm có chức vụ, chỉ có quan chức mới tham nhũng được. Cho nên, lễ hội Minh thề dành cho quan, không phải dành cho dân. Dân chỉ đóng vai trò quan sát, giám sát và nghiệm thu lời thề với tư cách công dân. 

Lễ hội Minh thề thì vắng bóng quan chức, nhưng khai ấn đền Trần thì đông nghẹt người, phải có 2.000 cảnh sát bảo vệ. Người ta sắm mâm lễ vật để xin, để mặc cả công hầu khanh tướng, giàu sang phú quý. Ít ai nhận thức rằng, ấn không phải để cho người xin, mà để cho người làm, người cống hiến.

Từ hai lễ hội nêu trên để thấy rằng, vẫn còn số đông chưa trưởng thành, vẫn còn mê tín dị đoan, và vẫn còn thiếu sự thành tâm. Chỉ khi nào có sự thay đổi ngược lại, lễ hội Minh thề đông nghẹt quan chức đến thề, còn xin thăng quan tiến chức ở đền Trần ít lại, đất nước sẽ đổi thay.

Càng hay hơn, khi diễn ra lễ hội Minh thề, lãnh đạo cao nhất của các địa phương có mặt, cắm lưỡi dao xuống đất, thề trước mặt thần linh, trước cha ông và trước mặt dân chúng.

Một vấn đề lớn cần đặt ra, lễ hội Minh thề không chỉ diễn ra ở nơi phát tích là thôn Hoà Liễu, mà nên nhân rộng tinh thần minh thề nhiều nơi khác, có thể khác nhau về hình thức, tuỳ thuộc vào văn hoá truyền thống của từng địa phương, nhưng nội dung chỉ có một, đó là chống tham nhũng.