Một cơ quan mà dư tới 4 chức danh phó giám đốc thì đúng là không phải chuyện bình thường.

Cơ quan nhà nước vi phạm quy định rành rành như vậy là điều không thể chấp nhận. Vậy thì ban hành Nghị định để làm gì khi chính cơ quan nhà nước không tuân thủ. Đây là bằng chứng cho thấy vì sao biên chế không giảm mà cứ phình ra. Điều đáng nói hơn, Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu, giúp UBND thành phố về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, nhưng lại là đơn vị vi phạm quy định, “lạm phát” cấp phó gấp đôi. Vậy thì Sở Nội vụ “há miệng mắc quai”, khó có thể động đến các đơn vị khác nếu như đơn vị đó có những sai phạm tương tự. Hoá ra, anh sai, tôi sai, hoà cả làng.

Nhưng im lặng mãi cũng không xong, từ từ thì dân cũng phát hiện, dư luận phải lên tiếng. Cơ quan nhà nước chấp hành các quy định của pháp luật thì mới kêu gọi người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Lâu nay bàn quá nhiều về giảm biên chế, cải cách hành chính, dẹp loạn cấp phó, nhưng sai phạm thì vẫn hiển hiện. Có điều, chưa thấy xử nghiêm, nơi này nêu lý do, nơi kia bảo đúng quy trình, thế là im lặng cho qua. Luật mà cứ du di, co giãn để đúng hết mọi kích cỡ thì còn đâu là luật.

Bà Nguyễn Thị Liễu - Chánh Văn phòng Sở Nội vụ TP.Hà Nội - giải thích, số lượng cấp phó tăng lên là vì đưa cán bộ nơi khác về. Ô hay! đưa thêm 4 người, hay thêm nữa cũng phải nhận hay sao? Câu trả lời “không” đã không được đưa ra mà thay vào đó là thoả hiệp. Mặc dù đây là thoả hiệp vi phạm quy định của Nghị định 24.

Thêm một điều này nữa, qua vụ loạn cấp phó ở Sở Nội vụ TP.Hà Nội, có thể thấy rằng, trong bộ máy dư người quá nhiều. Những người này có cũng được mà không cũng chẳng sao, vì không biết bố trí đi đâu cho nên đẩy đưa chỗ này qua chỗ khác cho có chức vụ. Làm lãnh đạo nhưng khó có thể miêu tả được mình làm công việc gì.

Để làm tốt công việc tham mưu của mình về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, Sở Nội vụ phải chấn chỉnh mình trước, đó là giảm 4 phó giám đốc dư thừa ngay lập tức.