Doanh nghiệp sẽ gọi bởi vì bức xúc nhiều lắm, thưa ông Phong, ông cố gắng dành nhiều thì giờ để ghi nhận và quan trọng là sau khi nghe xong ông phải giải quyết. Nếu ông không giải quyết được những bức xúc của doanh nghiệp thì vạn lần nghe điện thoại cũng vô ích, mất thì giờ cho cả hai bên. Lần sau họ sẽ không cần gọi cho ông nữa và tất nhiên cộng đồng doanh nghiệp sẽ mất niềm tin vào mọi sự cam kết từ phía lãnh đạo. Đố lần sau ông nói gì mà có ai tin.

Một lời của lãnh đạo nói ra, không phải chuyện bông đùa bên bàn rượu, mà là mệnh lệnh, là danh dự, là xác lập lòng tin.

Người đọc sách thích thú câu chuyện “Vệ Ưởng dựng cây ở cửa Nam”, để chỉ việc xây dựng chữ tín của người làm quan. Khi dân chúng không còn tin vào vua quan nước Tần, Vệ Ưởng muốn chấn chỉnh lòng tin bằng cách đưa một cây gỗ rất nhẹ đặt ở cửa Nam, thông cáo ai vác cây gỗ đưa qua cửa Bắc sẽ cho 50 lượng vàng. Người dân hoài nghi nên không ai vác, đơn giản vì đã quá mất niềm tin vào vua quan. Cuối cùng, có một người thử vác xem sao và ông ta lập tức được thưởng 50 lạng vàng. Từ đó dân chúng tin tưởng chính sách cai trị của nhà Tần.

Trở lại việc của Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, giả sử doanh nghiệp bức xúc chuyện thuế hay hải quan nhũng nhiễu, có chứng cứ cụ thể, ông Phong có xử lý ngay lập tức hay không? Giả sử doanh nghiệp nói có nhiều đoàn kiểm tra liên tục, gây khó khăn cho doanh nghiệp, ông Phong có dẹp các cuộc kiểm tra hành hạ doanh nghiệp như vậy không? Cái khó là ở chỗ, không phải ông Phong nói chấn chỉnh là xong việc, bởi vì ngay hôm sau, doanh nghiệp qua cửa hải quan, qua cửa thuế, sẽ biết ngay rằng việc chấn chỉnh của ông chủ tịch có hiệu quả hay không. Người dân tin ông chủ tịch quyết tâm, nhưng người dân chưa tin cả bộ máy công quyền quyết tâm như ông chủ tịch.

Không riêng gì ông Nguyễn Thành Phong, các vị lãnh đạo từng công khai điện thoại, địa chỉ email cũng đang đối mặt với thách thức, đó là lắng nghe dân, nhưng giải quyết được bức xúc của dân là một sự cố gắng rất lớn. Bảo thủ, trì trệ, xa dân đã tồn tại quá lâu, phá vỡ nó cần một lực rất mạnh.