Có một điều thật khó hiểu, ông Lê Anh là Chủ tịch quận, vậy ông không chỉ huy thì ai chỉ huy, ông không có quyền thì ai có quyền? Hay có những vướng mắc trong điều hành mà ông chưa nói ra một cách cụ thể.
Nhưng dù sao, phát biểu của ông Lê Anh rất đáng để suy nghĩ. Tại sao chỉ cần 5 người là có thể giải quyết được công việc, mà phải sử dụng đến 25 người. Rõ ràng, dân phải nuôi 20 người thừa.
Thừa nhưng không cho nghỉ được, bởi vì có quá nhiều quy định ràng buộc, không phải dễ để giảm biên chế một người, huống nữa là 20 người. Biết là dư thừa, nhưng chỉ ra được người không làm được việc cũng là chuyện đau đầu, không ai thừa nhận mình làm việc kém. Đối với đơn vị tư nhân, người đứng đầu giao việc và đánh giá kết quả công việc. Mỗi nhiệm vụ được định lượng, được đo lường, và cái thước đó công bằng, không co giãn, không tranh cãi, ai làm không được thì xin mời. Khi doanh nghiệp hay tổ chức có những thay đổi, áp dụng công nghệ thay thế cho thủ công, thì người không theo kịp sự thay đổi, không tiếp cận được công nghệ sẽ bị loại trừ.
Nhưng đối với cơ quan nhà nước, tiếng thì bình bầu, xếp loại A, B, C rất nghiêm túc, nhưng thực tế chỉ là hình thức, không giải quyết được việc quan trọng nhất, đó là thông qua bình bầu, đánh giá để giảm biên chế. Chỉ một quận đã dư 20 người, còn nhiều quận, huyện, cơ quan nhà nước trên cả nước thì sao, chắc chắn là con số không nhỏ. Nhận định 30% số cán bộ cắp ô xem chừng chưa đúng, nếu khảo sát kỹ lưỡng, nghiên cứu một cách khoa học, tỉ lệ sáng vác ô đi vác ô về chắc chắn sẽ cao hơn 30%.
Chính phủ kiên quyết thực hiện tiết kiệm, sắp xếp lại bộ máy, giảm xe công, cắt bỏ các điều kiện kinh doanh, nếu thực hiện sáp nhập các cơ quan, bộ ngành, giảm biên chế một cách quyết liệt thì bộ máy hành chính công sẽ lành mạnh, hoạt động hiệu quả.
Làm gì được là làm ngay, đầu tiên hãy thí điểm tại quận Hải Châu, cho ông Lê Anh tuyển đúng 5 người, toàn quyền chỉ huy, toàn quyền quyết định, số còn lại cho nghỉ có hỗ trợ hoặc bố trí công việc khác. Người được tuyển dụng lĩnh lương cao gấp đôi. Nếu làm được thì ngân sách vẫn lãi bởi vì không trả lương cho 25 người.