Giải trình với cử tri, ông Hoàng Văn Trà - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên - cho biết, lãnh đạo tỉnh có thiếu sót trong quá trình triển khai các dự án trên. Hiện có 4 đoàn công tác đang thanh tra, kiểm tra hai dự án này. Đó là Tổng cục Lâm nghiệp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường (Bộ Công an) và Thanh tra Chính phủ.

Theo ông Trà, tỉnh sẽ báo cáo với các đoàn thanh, kiểm tra trung thực, đầy đủ, có trách nhiệm về tất cả việc xảy ra vừa qua. “Sau khi có kết luận, tỉnh xem xét trách nhiệm để sửa chữa sai sót. Tỉnh cũng làm rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân liên quan. Nếu khuyết điểm, trách nhiệm đến mức nào thì phải xử lý nghiêm túc” - ông Trà khẳng định.