Kỷ cương, an toàn xã hội đang có vấn đề

Thẳng thắn chỉ ra những bất cập hiện tại của báo cáo Chính phủ, song điều khiến ĐB Cao Sỹ Kiêm (Thái Bình) bức xúc nhất là đang có vấn đề trong kỷ cương, ý thức luật lệ, và điều hành chính sách. Quản lý tài chính thì để lãng phí, cứ hô tiết kiệm nhưng lại càng phình nhiều ra. “Ví dụ bảo không mua sắm xe công, xây dựng trụ sở nhưng trụ sở cứ phình ra, xây dựng tượng đài phát triển rất nhiều. Yếu nhất là công tác quản lý tài chính ngân sách, bội chi ép xuống được 4%, giờ lại lên 6%” - ông Kiêm chỉ rõ.

Ông Kiêm cũng cho rằng, Chính phủ có đường lối rất đúng nhưng triển khai lại rất chậm như vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại nền kinh tế, sắp xếp các tập đoàn kinh tế không theo kịp như chủ trương nghị quyết đã đặt ra. Ví dụ vấn đề giao thông quy định người đi bộ đi trên hè phố, nhưng hè phố hết chỗ vì để xe. Bây giờ làm là khó từ xã đến phường. Điều đó cho thấy điều hành không nghiêm túc kỷ cương nên cái nọ vướng cái kia. Dẫn chứng chuyện bà cụ ở TP.Hồ Chí Minh ngồi trong nhà xem tivi bị kẻ cướp vào lấy mũ cối đập để cướp dây chuyền, ông Kiêm ngán ngẩm: “Xã hội nơm nớp lo sợ thì dân tin thế nào? ở nhà cũng sợ, ra đường cũng sợ, sợ ăn, sợ uống vì vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội đang có vấn đề”.

ĐB Võ Thị Dung (TP.Hồ Chí Minh) thì cho rằng, mục tiêu chúng ta phát triển theo nền kinh tế thị trường là giảm khoảng cách giàu nghèo, nhưng báo cáo chưa đề cập đến. Vấn đề chống tham nhũng báo cáo có đề cập nhưng chưa đầy đủ. Tham nhũng là từ bộ máy chứ không từ nhân dân, vậy nhìn nhận vấn đề này thế nào?

Tiền làm ra xài hết thì lấy gì mà phát triển

ĐB Đặng Thuần Phong (Bến Tre) đưa ra đánh giá, đề án cải cách bộ máy chưa đạt yêu cầu. “Ví dụ bộ, ngành quyết nhưng địa phương không nghe, Chính phủ quyết liệt thì bộ, ngành lại chậm. Nhiệm kỳ nào cũng nói kinh tế vĩ mô chưa ổn định, vậy không ổn định là do đâu?” - ông Phong đặt vấn đề. Theo ông Phong, đó là do lệ thuộc vào nước ngoài quá lớn từ nguyên liệu, công nghệ, thị trường. Chính đầu ra, đầu vào làm cho chuỗi giá trị không đảm bảo. Vì vậy cần có chính sách giúp cho doanh nghiệp để làm sao nội lực của mình phát triển. “Nắng hạn, ngập mặn mới thấy tái cơ cấu nền nông nghiệp của ta như thế nào? Người nông dân có ổn định không? Khi thiên tai, nông dân phải gánh chịu rất đau đớn. “Chính sách rất tốt nhưng triển khai thực hiện quá chậm, đầu vào trong nông nghiệp như vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu thì doanh nghiệp của ta rất khó xin giấy phép, nhưng doanh nghiệp nước ngoài lại dễ dàng.

Cũng theo ông Phong, bội chi đang tăng cao, nợ công lớn, chi thường xuyên cao tới 96%, chi cho đầu tư phát triển thấp. Tiền làm ra xài hết thì lấy gì mà phát triển, chính vì biên chế như vậy cho nên đề án cải cách tiền lương chúng ta chưa làm được, từ đó nó trở thành bức xúc trong xã hội.

Hậu giám sát không đến nơi đến chốn

Đó là vấn đề được nhiều ĐB lo ngại khi cho ý kiến về báo cáo của QH. ĐB Trương Văn Vở (Đồng Nai) nói: Việc thực hiện sau giám sát tiến một bước rất rõ nhưng vẫn chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao, chưa đi đến cùng. Theo ĐB Võ Hồng Thoại (Bạc Liêu), công tác giám sát của QH còn nhiều vấn đề. Nói về giám sát ngân sách dẫn chứng việc chính bản thân bà là một thành viên Ủy ban Tài chính Ngân sách, có điều kiện đóng góp ý kiến thường xuyên nhưng bà Thoại thấy rằng, số lượng đại biểu nắm được về lĩnh vực này thực sự là còn rất ít, cho nên QH vẫn chưa thực sự chủ động nắm ngân sách được. Việc làm ngân sách vẫn dựa trên cơ sở Chính phủ trình để duyệt, quyết định, chưa tham gia trực tiếp quá trình xây dựng dự toán.

ĐB Đặng Thuần Phong (Bến Tre) cũng đề nghị, QH phải giám sát chặt chẽ vấn đề ngân sách, bỏ phiếu tín nhiệm đã có tác dụng thúc đẩy các bộ, ngành. “Có Nghị quyết của QH rồi mà việc thực hiện còn chưa đến nơi đến chốn. Nhiều việc Chính phủ thực hiện như thế nào? Không thực hiện cũng không sao, cũng không có chế tàì gì. Khiếu nại tố cáo đến nay vẫn còn cũng có nguyên nhân của hậu giám sát. Cho nên QH cần theo đuổi đến cùng kết luận giám sát của mình” - ông Phong bày tỏ.

Ở khía cạnh khác, ĐB Võ Thị Dung cho rằng, vấn đề bảo vệ chủ quyền, nhân dân cả nước rất quan tâm, nhưng báo cáo tổng kết của QH đề cập vấn đề này rất lướt, trong khi đó báo cáo kiến nghị cử tri được MTTQ tập hợp thì dân rất tâm tư vấn đề này. QH phải làm rõ chủ trương, phương pháp đấu tranh trong bảo vệ chủ quyền đất nước.