Tuy nhiên, theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), NVQS là nghĩa vụ vẻ vang của công dân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013 nên việc quy định nghĩa vụ dân sự thay thế như nghĩa vụ đóng tiền hoặc nghĩa vụ lao động công ích là không có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, đồng thời làm mất ý nghĩa thiêng liêng của NVQS. Do đó, đề nghị QH không bổ sung quy định này vào dự thảo luật.

Về đối tượng được miễn đăng ký NVQS, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh lý, bổ sung công nhân viên quốc phòng, công dân đang phục vụ trong công an nhân dân, đang làm công tác cơ yếu. UBTVQH cũng nhất trí với dự thảo luật mà Chính phủ trình quy định thống nhất thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình là 24 tháng để bảo đảm sự bình đẳng về nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp. ĐB Huỳnh Lê Tính đồng tình với quy định chung độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là từ 18 - 27 tuổi. Từ 27 tuổi là được tạm hoãn NVQS.

Liên quan đến quy định tạm hoãn NVQS, ĐB Phạm Trường Dân (Quảng Nam) cho rằng nước ta có bờ biển rất dài, Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách khuyến khích nhân dân ta phát triển kinh tế biển, đánh bắt xa bờ góp phần bảo vệ vùng biển, hải đảo của chúng ta trong tình hình hiện nay. Do vậy, nên có chính sách đối với con em của người lao động trên biển. Cụ thể là với những thanh niên đánh bắt xa bờ, đề nghị cũng đưa vào khoản 2, Điều 42 được miễn nghĩa vụ quân sự. “Đánh bắt xa bờ không thể thiếu thanh niên, vừa tham gia giữ gìn chủ quyền biển đảo, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, thì cũng nên xem xét cân nhắc cho miễn NVQS” - ông Dân đề nghị.