Tôi đã nộp hồ sơ cho Cty thì Cty yêu cầu phải có xác nhận của địa phương về việc vợ tôi không tham gia BHXH ở đâu để làm thủ tục hưởng trợ cấp BHXH 2 tháng lương cơ sở. Tôi về xã xin xác nhận thì xã trả lời không biết vợ bạn có hay không tham gia BHXH nên không chứng nhận. Tôi phải làm sao?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:  Điều 38 Luật BHXH quy định: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở (hiện tại là 1,21 triệu đồng/tháng) tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy, bạn đọc thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp 2 tháng tiền lương cơ sở. Bạn đọc cần nộp cho cơ quan giấy chứng sinh, giấy đăng lý kết hôn, sổ hộ khẩu, CMND thể hiện việc vợ bạn có sinh con.  Ngoài ra, bạn đọc cần nộp thêm bản xác nhận vợ bạn đọc chưa tham gia BHXH ở đâu bằng cách làm đơn gửi UBND cấp xã nơi bạn cư trú xác nhận về nội dung trên để cơ quan làm thủ tục bạn hưởng trợ cấp BHXH khi vợ sinh con.

Điểm b, khoản 2, Điều 5, Nghị định 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực  chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, quy định: “UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch; Điều 8 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu chứng thực: Người yêu cầu chứng thực có quyền yêu cầu chứng thực tại bất kỳ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nào thuận tiện nhất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6, Điều 5 của Nghị định này. Trong trường hợp bị từ chối chứng thực thì có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức từ chối giải thích rõ lý do bằng văn bản hoặc khiếu nại theo quy định của pháp luật. Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp lệ, hợp pháp của giấy tờ, văn bản mà mình yêu cầu chứng thực hoặc xuất trình khi làm thủ tục chứng thực theo quy định của Nghị định này.

Như vậy, UBND cấp xã nơi bạn cư trú có trách nhiệm phải chứng thực vào đơn xin xác nhận vợ bạn không tham gia BHXH ở đâu. Bạn đọc phải chịu trách nhiệm về nội dung đề nghị chứng thực, còn UBND cấp xã chỉ chứng thực chữ ký của bạn đọc.

Bạn đọc số 0906030XXX từ Hà Nội gọi đến số điện thoại của Văn phòng tư vấn pháp luật Báo Lao Động  0961.360.559 hỏi: Trước đây tôi đi làm cho một Cty ở Q. Hai Bà Trưng. Do Cty nợ BHXH, nên khi tôi nghỉ việc không được chốt sổ BHXH. Nay tôi đã đi làm ở một Cty khác ở huyện Đông Anh. Khi đi làm ở Cty mới, tôi có báo số sổ BHXH đang đóng ở Cty cũ để Cty mới tham gia BHXH cho mình. Nay tôi muốn chốt sổ BHXH cho thời gian đã làm việc ở Cty cũ để chắc ăn thì phải làm sao?

 Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Việc chốt sổ BHXH chỉ được thực hiện khi NLĐ nghỉ việc. Do bạn đang đi làm và Cty mới đang tham gia BHXH cho bạn, nên không thể thực hiện chốt sổ BHXH được. Thời gian bạn đã tham gia BHXH ở Cty cũ và Cty mới được cơ quan BHXH ghi nhận trong hệ thống dữ liệu nên không thể mất được quyền lợi. Nếu có nhu cầu biết thông tin mình đã tham gia BHXH bao nhiêu năm, mức đóng thế nào, bạn nên đề nghị cơ quan BHXH cung cấp quá trình đóng BHXH cho bạn theo quy định tại khoản 7, điều 18 Luật BHXH 2014 về quyền của NLĐ: Định kỳ 6 tháng được NSDLĐ cung cấp thông tin về đóng BHXH; định kỳ hằng năm được cơ quan BHXH xác nhận về việc đóng BHXH; được yêu cầu NSDLĐ và cơ quan BHXH cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng BHXH.