Chỉ được thử việc một lần

Bạn đọc số 01699644XXX, gọi đến số điện thoại Tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961.360.559, hỏi: Tôi hết HĐLĐ 1 năm với Cty. Cty yêu cầu tôi thử việc lại 3 tháng. Cty quy định nếu nghỉ 3 ngày/tháng thì phải tự bỏ tiền đóng BHXH. Cty làm vậy có đúng không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Điều 27 BLLĐ quy định: Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây: 1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; 2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. 3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác. Khoản 3, điều 85 Luật BHXH 2014 quy định: NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Như vậy, việc Cty yêu cầu bạn phải thử việc lại thời gian 3 tháng và nếu nghỉ 3 ngày/tháng phải tự bỏ tiền tham gia BHXH là sai. Bạn có thể làm đơn gửi đến Phòng LĐTBXH hoặc LĐLĐ quận, huyện nơi Cty đóng trụ sở để nhờ can thiệp bảo vệ quyền lợi.

Thử việc, phải làm đủ 30 ngày mới được nhận lương?

Bạn đọc số 0979086XXX, gọi đến số điện thoại Tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961.360.559, hỏi: Hợp đồng thử việc của tôi là 2 tháng. Tôi đã làm được hơn 1 tháng nhưng chưa được nhận lương. Trong hợp đồng có ghi nếu làm không đủ 30 ngày thì không được nhận lương, như vậy có đúng?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Điều 96 BLLĐ quy định: NLĐ được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 1 tháng và NSDLĐ phải trả thêm cho NLĐ một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Nếu bạn không được trả lương cho những ngày đã làm việc, bạn có thể làm đơn gửi đến Phòng LĐTBXH hoặc LĐLĐ quận, huyện nơi Cty đóng trụ sở để nhờ can thiệp bảo vệ quyền lợi. Việc Cty quy định không làm đủ 30 ngày thì không được hưởng lương là trái quy định.

HĐLĐ dài hạn, có bị nghỉ việc do tái cơ cấu?

Các bạn đọc số 0906396XXX; 0989757XXX, gọi đến số điện thoại Tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961.360.559, hỏi: Tôi đã làm việc cho Cty được 7 năm, HĐLĐ của tôi không xác định thời hạn. Cty lấy lý do tái cơ cấu cho tôi nghỉ việc và chỉ trả trợ cấp mất việc 2 tháng đúng không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Điều 44 BLLĐ 2012 quy định về nghĩa vụ của NSDLĐ trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế: 1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều NLĐ, thì NSDLĐ có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại NLĐ để tiếp tục sử dụng. Trong trường hợp NSDLĐ không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho NLĐ thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

Điều 49 BLLĐ 2012 quy định: 1. NSDLĐ trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại điều 44 và điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 1 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 2 tháng tiền lương. 2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc. 3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 6 tháng liền kề trước khi NLĐ mất việc làm. Như vậy, Cty có quyền cho NLĐ nghỉ việc vì lý do tái cơ cấu. Nếu Cty làm đúng thủ tục, có phương án sử dụng lao động gửi cơ quan nhà nước quản lý về lao động và thanh toán đầy đủ chế độ cho bạn thì Cty không sai.

Phải đăng ký thất nghiệp trong 3 tháng

Bạn đọc số 0643924XXX, gọi đến số điện thoại Tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961.360.559, hỏi: Tôi bị bệnh không đi đăng ký thất nghiệp (ĐKTN) kịp trong thời gian 3 tháng kể từ ngày có quyết định chấm dứt HĐLĐ. Thời gian bị bệnh đó có được tính là lý do chính đáng để gia hạn ĐKTN không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định: 1. Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng TCTN theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận TCTN. 2. NLĐ được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau: a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

Như vậy, nếu bạn bị ốm đau, và có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền thì được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ ĐKTN trong thời hạn 3 tháng. Trường hợp của bạn không được gia hạn để ĐKTN.