Không được xử lý kỷ luật lao động nữ đang có thai

Bạn đọc có số 0988599XXX, gọi đến số điện thoại Tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961.360.559, hỏi: HĐLĐ của tôi đến tháng 7.2017 kết thúc và tôi đang có thai đến tháng thứ 7. Tôi có sai phạm khi thu tiền bán vé tại trạm thu phí giao thông đường bộ. Cty tạm đình chỉ công việc của tôi. Tôi có bị xử lý kỷ luật lao động (KLLĐ) gì không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Theo quy định tại điều 129 BLLĐ 2012 thì: 1. NSDLĐ có quyền tạm đình chỉ công việc của NLĐ khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để NLĐ tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của NLĐ chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. 2. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, NLĐ được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc. Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, NSDLĐ phải nhận NLĐ trở lại làm việc. 3. Trường hợp NLĐ bị xử lý kỷ luật lao động, NLĐ cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng. 4. Trường hợp NLĐ không bị xử lý KLLĐ thì được NSDLĐ trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

Khoản 2, Điều 32 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định: NLĐ phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường khi thuộc một trong các trường hợp sau: a) Do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên áp dụng tại nơi NLĐ làm việc do Chính phủ công bố; b) Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của NSDLĐ hoặc tài sản khác do NSDLĐ giao; c) Tiêu hao vật tư quá định mức cho phép của NSDLĐ.

Khoản 4, điều 123 BLLĐ quy định: Không được xử lý KLLĐ đối với NLĐ đang trong thời gian sau đây: a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của NSDLĐ; b) Đang bị tạm giữ, tạm giam; c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1, điều 126 của Bộ luật này; d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; NLĐ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Điều 124 BLLĐ 2012 quy định về thời hiệu xử lý KLLĐ:
1. Thời hiệu xử lý KLLĐ tối đa là 6 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của NSDLĐ thì thời hiệu xử lý KLLĐ tối đa là 12 tháng (kể từ ngày xảy ra sai phạm – PV).
2. Khi hết thời gian quy định tại điểm d, khoản 4, điều 123, mà thời hiệu xử lý KLLĐ đã hết thì được kéo dài thời hiệu xử lý KLLĐ nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

Do bạn đang mang thai ở tháng thứ 7, nên cho đến khi con bạn chưa đủ 12 tháng tuổi, thì Cty không thể tiến hành xử lý KLLĐ và yêu cầu bồi thường đối với bạn. Cty phải chờ sau khi con bạn đủ 12 tháng tuổi thì sẽ còn 60 ngày để tiến hành xử lý KLLĐ. Tuy nhiên, do HĐLĐ của bạn đến tháng 7.2017 đã hết hạn, nên việc họp xét KLLĐ chỉ được tiến hành nếu tại thời điểm đó bạn còn tiếp tục làm việc tại Cty. Tuy nhiên, nếu bạn không còn làm việc tại Cty thì Cty có thể khởi kiện dân sự yêu cầu bạn bồi thường do những thiệt hại gây ra, hoặc có thể chuyển hồ sơ cho cơ quan công an xem xét để điều tra về dấu hiệu vi phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, bạn vẫn được tạm ứng tiền lương.

Nghỉ thai sản vẫn được xét “Lao động tiên tiến”

Bạn đọc số 01257440989, gọi đến số điện thoại Tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961.360.559, hỏi: Tôi nghỉ chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH. Thời gian nghỉ thai sản có được trừ ra để tính thi đua không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Điểm a, khoản 2, Thông tư số 02/2011/TT - BNV, ngày 24.1.2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ - CP ngày 15.4.2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng quy định về tiêu chuẩn danh hiệu thi đua: Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến” được xét công nhận đối với các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh tế; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 24 Luật Thi đua, Khen thưởng. Mỗi năm xét một lần vào dịp tổng kết năm công tác của cơ quan, đơn vị. Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”.

Do đó, nếu bạn nghỉ chế độ thai sản, thì vẫn đủ tiêu chuẩn để xét danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”.

Nghỉ việc hưởng lương hưu thì không nhận trợ cấp thôi việc

Bạn đọc số 0977349XXX, gọi đến số điện thoại Tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961.360.559, hỏi: Tôi làm việc cho Cty từ năm 1993, đến nay đã 64 tuổi. Cty chuẩn bị giải thể, tôi có được trợ cấp thôi việc không?

Bạn đọc số 01653217XXX, gọi đến số điện thoại Tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961.360.559, hỏi : Nghỉ việc để hưởng lương hưu thì có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Trừ trường hợp NLĐ chấm dứt HĐLĐ và đủ điều kiện hưởng lương hưu, hay nghỉ việc trái pháp luật hoặc bị kỷ luật sa thải, khi chấm dứt HĐLĐ thì NSDLĐ có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 6 tháng liền kề trước khi NLĐ thôi việc.

Như vậy, với bạn đọc nghỉ việc để hưởng lương hưu thì sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc do NSDLĐ chi trả.