Năm 1999, UBND phường 2, UBND thị xã Quảng Trị lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ đây gọi là sổ đỏ) cho hai hộ ông Nguyễn Thanh Thái và ông Lê Hào; ngày 2.11.2000, UBND tỉnh Quảng Trị cấp sổ đỏ cho ông Thái 143m2 (mặt tiền đường Trần Hưng Đạo 5,5m) và ông Lê Hào 32m2 (mặt tiền 6m, trong đó có 3m là phần đất giải tỏa do đường đây điện 10kV). Sau khi có sổ đỏ, ông Thái có đơn khiếu nại cho rằng việc cấp sổ đỏ cho ông Hào ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Thái.

Giải quyết khiếu nại, ngày 2.1.2008, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị ra quyết định số 06/QĐ-UB thu hồi, hủy bỏ 2 sổ đỏ đã cấp cho ông Thái và ông Hào và giao UBND thị xã Quảng Trị cấp lại sổ đỏ cho hai người này đúng quy định của pháp luật. Và suốt từ đó đến nay, ông Hào luôn trong tình trạng đi kêu kiện và hầu kiện.

Tại cuộc làm việc mới đây vào ngày 28.9.2016, Thanh tra tỉnh Quảng Trị nêu rằng, ông Thái kiến nghị giao toàn bộ 8,5m mặt tiền đường Trần Hưng Đạo (trong đó có 3m của ông Hào) với lý lẽ rằng ông Thái đã nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ 8,5m đất mặt tiền nói trên và ông Thái đã xây dựng ki-ốt nên đó là đất sử dụng ổn định của ông Thái.

Về những nội dung này, tại cuộc làm việc với phóng viên Lao Động ngày 31.10, Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Quảng Trị cho biết: Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị ngày 10.10.2016 đã ký công văn số 776/UBND-TNMT gửi Thanh tra tỉnh nêu rõ quan điểm: Không cấp cho ông Nguyễn Thanh Thái 8,5m đất mặt tiền, mà chỉ cấp cho ông Thái 5,5m và ông Hào 3m còn lại.

Theo hồ sơ lưu trữ, biên lai thu tiền ngày 30.12.1992 thì số tiền 3.383.000 đồng mà ông Thái đã nộp và cho rằng đó là nộp tiền sử dụng đất thì nội dung ghi là “Đóng góp xây dựng công trình công cộng”. UBND thị xã Quảng Trị cho rằng, số tiền đó chỉ liên quan đến lô đất đã cấp sổ đỏ cho ông Thái chứ hoàn toàn không liên quan đến diện tích 41,2m2 (kéo dài trên 8,5m mặt tiền) mà ông Thái kiến nghị giao toàn bộ cho ông. Lý do, tại thời điểm đó, diện tích đất này đang là hành lang an toàn đường điện 10kV (nay đã chuyển đi). Mặt khác, trong 8,5m mặt tiền này, ông Hào cũng đã nộp tiền sử dụng đất 3m.
Về căn cứ mà Thanh tra tỉnh đưa ra là ông Thái đã xây dựng ki-ốt trên đất sử dụng ổn định để kiến nghị cấp sổ đỏ cho ông Thái, UBND thị xã Quảng Trị khẳng định rằng không có cơ sở bởi các lý do sau: Căn cứ quyết định số 06/QĐ-UB ngày 2.1.2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về giải quyết khiếu nại của ông Thái và ông Hào thì ông Nguyễn Thanh Thái đã tự ý xây dựng ki-ốt trên phần đất do Nhà nước quản lý. Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 43 của Chính phủ thì phần diện tích đất ông Thái xây dựng ki-ốt không phải là đất sử dụng ổn định.
“Việc giao toàn bộ lô đất 8,5m mặt tiền đường Trần Hưng Đạo cho ông Nguyễn Thanh Thái là không có đủ cơ sở pháp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi ông Lê Hào, làm phức tạp thêm tình hình tranh chấp, dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện không có cơ sở giải quyết” – Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị nhấn mạnh.